De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de hoger beroep dat door onze collega’s in Limburg is aangespannen, tegen de verleende vergunningen voor de bouw van RMS megamestvergister in Venlo. Deze megamestvergister moet een kopie worden van de RMS megamestvergister in Groenlo. De eerste uitspraak laat daar aan duidelijkheid niets te wensen over, de watervergunning is vernietigd en wel zodanig datLees verder

Ingezonden stuk in Trouw van 31 maart 2022 door Sandra de Haan Hier een opinie zoals verwoord in de Trouw van dd 31 maart jl. Daarin worden de argumenten zoals wij deze, als Werkgroep ‘Megamestvergister Groenlo NEE’, al jaren verkondigen nog eens haarfijn op een rij gezet. Mestvergisting is gewoon een manierLees verder

We hebben de uitkomst van de recente raadsvergadering omtrent de Laarberg met grote interesse gevolgd en daarna de uitkomst nog eens goed geanalyseerd. Daarbij hebben we de laatste ontwikkelingen op provinciaal niveau ook meegenomen. Wij zijn al jarenlang voorvechter van een herbestemming van het Bio-Based deel van de Laarberg. VanafLees verder

Eind goed, al goed!De meesten onder u zullen het ondertussen wel gehoord hebben, na acht lange jaren. van actievoeren is de geplande megamestvergister in Groenlo nu definitief van de baan. Wat begon met het plaatsen van protestborden langs de N18, een vervolg kreeg bij de rechtbank in Arnhem en daarna uitmondde in een onverwachteLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.18 Deze titel was een van de reacties die wij ontvingen vanuit onze achterban nadat het nieuws bekend werd dat de aflopende koopoptie op bouwgrond voor de RMS megamestvergister op de Laarberg niet wordt vernieuwd. Uiteraard zijn wij blij dat er nu aan alle onzekerheid een eindeLees verder

Bij buurtbewoners viel er de afgelopen week een uitnodiging in de bus om op 30 november in de Mattelier inzage en toelichting te krijgen op de nieuwste uitbreidingsplannen van het industriepark de Laarberg. In eerste instantie dachten wij aan een vervroegde 1 april grap, maar na enig onderzoek blijkt ditLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.17 Eind augustus stuurden wij een open brief aan de Laarberg. Deze brief heeft voor de nodige reuring gezorgd: er volgden briefwisselingen tussen meerdere partijen, de mestvergister kwam opnieuw op de agenda van de gemeenteraden in Oost Gelre en Berkelland en er verschenen meerdere artikelen en opiniestukjes in de pers en op internet. Onze open brief aan de Laarberg heeft zijn doel dus duidelijkLees verder

Onder deze titel is er deze maand bij het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een interessant overzichtsartikel over mestvergisting verschenen. In dit artikel wordt nogmaals duidelijk dat veel van de aannamen bij mestvergisting projecten simpelweg niet juist zijn. Dit artikel is het vierde verslag in de reeks rondom de gehele mest-problematiek in Nederland. Wij verwijzen uLees verder

Beste Sympathisanten, In juli kwam het bericht al naar buiten dat de megamestvergister in Groenlo geen natuurvergunning gaat krijgen. Gaat het een kansloze missie worden ? Lees het verder in onze nieuwsbrief. Met vriendelijke groet,Werkgroep Leefbaar Buitengebied Gelderland / MegaMestVergisterGroenloNEE Website MegamestvergisterGroenloNEEFacebookTwittermail: STMMVGN@gmail.com  Uw financiële steun kunt u overmaken naar:Lees verder

Discussie rondom de aflopende koopoptie op bouwgrond op de Laarberg Om het algemeen belang te dienen, hebben wij onlangs via een open brief een oproep aan de directie van de Laarberg gedaan om de al bijna 8 jaar lopende koopoptie op bouwgrond voor het WSB/RMS plan niet opnieuw voor vele jaren te verlengen.                                                Lees verder