Hoeveel spijt je kunt hebben van een overname ? Nadat WSB Energy de restanten van de RMS megamestvergisterplannen heeft overgenomen, hebben ze alleen maar tegenslagen gekend. Ook de recente uitspraak van de Raad van State in de zaak Wabo-vergunning van RMS Venlo heeft, zoals wij al zagen aankomen, opnieuw vernietigendLees verder

Eind goed, al goed! De inkt van ons laatste bericht was nog niet droog of we ontvingen van de provincie het bericht dat de WSB/RMS natuurvergunning definitief is afgewezen met als argument dat de bouwkavel op de Laarberg niet meer beschikbaar is. Dit was hier lokaal al meer dan eenLees verder

Laten we beginnen met het geruststellende bericht dat er op dit moment geen echte ontwikkelingen zijn in het megamestvergister verhaal. De bouwkaveloptie op de Laarberg is definitief ingetrokken en er zijn op dit moment geen contacten meer tussen Laarberg en WSB/RMS. Dit betekent overigens niet dat het uitgesloten is datLees verder

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de hoger beroep dat door onze collega’s in Limburg is aangespannen, tegen de verleende vergunningen voor de bouw van RMS megamestvergister in Venlo. Deze megamestvergister moet een kopie worden van de RMS megamestvergister in Groenlo. De eerste uitspraak laat daar aan duidelijkheid niets te wensen over, de watervergunning is vernietigd en wel zodanig datLees verder

Ingezonden stuk in Trouw van 31 maart 2022 door Sandra de Haan Hier een opinie zoals verwoord in de Trouw van dd 31 maart jl. Daarin worden de argumenten zoals wij deze, als Werkgroep ‘Megamestvergister Groenlo NEE’, al jaren verkondigen nog eens haarfijn op een rij gezet. Mestvergisting is gewoon een manierLees verder

We hebben de uitkomst van de recente raadsvergadering omtrent de Laarberg met grote interesse gevolgd en daarna de uitkomst nog eens goed geanalyseerd. Daarbij hebben we de laatste ontwikkelingen op provinciaal niveau ook meegenomen. Wij zijn al jarenlang voorvechter van een herbestemming van het Bio-Based deel van de Laarberg. VanafLees verder

Eind goed, al goed!De meesten onder u zullen het ondertussen wel gehoord hebben, na acht lange jaren. van actievoeren is de geplande megamestvergister in Groenlo nu definitief van de baan. Wat begon met het plaatsen van protestborden langs de N18, een vervolg kreeg bij de rechtbank in Arnhem en daarna uitmondde in een onverwachteLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.18 Deze titel was een van de reacties die wij ontvingen vanuit onze achterban nadat het nieuws bekend werd dat de aflopende koopoptie op bouwgrond voor de RMS megamestvergister op de Laarberg niet wordt vernieuwd. Uiteraard zijn wij blij dat er nu aan alle onzekerheid een eindeLees verder

Bij buurtbewoners viel er de afgelopen week een uitnodiging in de bus om op 30 november in de Mattelier inzage en toelichting te krijgen op de nieuwste uitbreidingsplannen van het industriepark de Laarberg. In eerste instantie dachten wij aan een vervroegde 1 april grap, maar na enig onderzoek blijkt ditLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.17 Eind augustus stuurden wij een open brief aan de Laarberg. Deze brief heeft voor de nodige reuring gezorgd: er volgden briefwisselingen tussen meerdere partijen, de mestvergister kwam opnieuw op de agenda van de gemeenteraden in Oost Gelre en Berkelland en er verschenen meerdere artikelen en opiniestukjes in de pers en op internet. Onze open brief aan de Laarberg heeft zijn doel dus duidelijkLees verder