De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 4e update

UPDATE 4 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 4

Wij hebben onlangs een zienswijze ingediend tegen de komst van de megamestvergister op de Laarberg. Naast de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid, hebben wij ons ook verdiept in de technische aspecten van de lopende vergunningsaanvraag van RMS.
Wij gaan u nu niet vervelen met details, maar wij willen wel kenbaar maken dat wij sterke twijfels hebben over de haalbaarheid van het technische concept dat opvallend summier beschreven staat. In de vergunningsaanvraag van RMS ontbreekt belangrijke input m.b.t. de uitvoering en invulling van allerlei technische aspecten die essentieel zijn voor een veilige werking en die garanties bieden voor de volksgezondheid. De regionale en provinciale overheidsdiensten zijn, om voor ons nog onduidelijke redenen, akkoord gegaan met de afspraak dat die ontbrekende, cruciale details later ingevuld mogen worden.
Op basis van hetgeen de aanvrager RMS samen met partner van Westreenen op papier hebben gezet, in hun technische bijlage bij de vergunningsaanvraag, hebben wij in onze zienswijze een lange lijst van op- en aanmerkingen gemaakt. Naar verluidt mogen wij in de loop van september een reactie van de officiële overheidsinstanties op onze inbreng verwachten. Toch willen we in de tussentijd alvast een aantal van onze bevindingen met u delen.
In de eerste plaats is het zeer verontrustend dat er voor een mestvergister van deze schaalgrootte geen enkel deskundig ingenieursbureau met aantoonbare knowhow is ingehuurd. De enige die claimt technische kennis ter zake te hebben is Herr W.Chantre zelf, directeur van RMS Duitsland. Zijn CV hebben wij natuurlijk proberen na te trekken. Wij hebben hem gevraagd om referenties, om locaties waar eerder door hem mestvergistings-projecten gerealiseerd zijn. We zouden namelijk graag eens een enigszins vergelijkbare mestvergister bezoeken om ons ter plaatse te kunnen oriënteren. Maar op deze vraag hebben wij van RMS nooit een bevredigend antwoord gekregen. Na lang speuren is het ons zelfs niet gelukt om ook maar iets vergelijkbaars te vinden in Duitsland of Nederland.
Het lijkt erop, dat alles wat door hem in de pers beweerd wordt omtrent zijn ervaring en kennis, niet controleerbaar is. Gezien het ontbreken van een relevante ingenieursopleiding en/of controleerbare werkervaring mogen we dus hierbij gerust grote vraagtekens plaatsen.
Hebben we hier te maken met een selfmade geniaal persoon of met een moderne variant op baron von Münchhausen? Wij denken toch vooral het laatste.
Ook maken wij ons grote zorgen over het feit dat er in het voorliggende project geen robuust en betrouwbaar afvalwaterzuiveringssysteem voorzien is. Een dergelijke voorziening is namelijk ook essentieel voor het afvangen van restanten vee medicatie. In onze huidige intensieve veeteelt wordt helaas veel medicatie (bijv. antibiotica’s ) toegepast. Restanten hiervan komen ook in de mest terecht en deze worden met dit systeem zeker niet volledig verwijderd. Zo komen deze medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht met alle mogelijke negatieve gevolgen voor ons milieu.
Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat ODRN en ODA, de officiële regionale en provinciale overheidsdiensten, zonder voorbehoud akkoord zijn gegaan met het nu voorliggende concept en dat ze daarvoor een vergunning hebben afgegeven. Technisch gezien rammelt de aanvraag aan alle kanten en er ontbreken volgens ons teveel belangrijke details in de onderbouwing. Blijkbaar hebben de overheidsdiensten te weinig technische knowhow in huis om deze complexe materie deskundig te kunnen beoordelen. Wellicht was het wijzer geweest om in een eerder stadium externe expertise (bijv. RIVM) in te huren.
Is het mestoverschot probleem nu zo groot geworden dat onze lokale en provinciale overheid zelfs mestcowboy’s, type RMS alle ruimte geeft om met experimentele, niet bewezen technische concepten in onze achtertuin aan de slag gaan met alle grote risico’s van dien voor ons burgers?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl