Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland:

* Rob Bongers (voorzitter)

* Martin Derks (penningmeester)

* Jaap Cannegieter (secretaris)

de werkgroep Megamestvergister Groenlo NEE bestaat uit:

* Rob Bongers

* Martin Derks

* Jaap Cannegieter

* Henk Adema (contactpersoon Nieuwsbrief)

* Wilma van der Donk

* Nico Tijdink (webmaster, social media)