Welk belang heeft de Laarberg bij een MegaMestVergister?

UPDATE 5 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 5

Industriepark de Laarberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Oost Gelre en Berkelland met als doelstelling het terrein tussen Eibergen en Groenlo te ontwikkelen voor groei en werkgelegenheid. In dit kader mag je als burger erop vertrouwen dat er zakelijke maar wel maatschappelijk verantwoorde beslissingen genomen worden.
Vanaf het eerste moment dat de contouren van het RMS megamestvergister-project op de Laarberg zichtbaar werden, is er bij een aanzienlijk deel van de bevolking grote bezorgdheid en weerstand ontstaan. De Laarberg heeft tot nu toe weinig begrip getoond voor de standpunten van de verontruste burgers. Men heeft het megamestvergister-project vanaf het prille begin omarmd zonder maar een moment stil te staan bij de grote impact en de risico’s voor de omgeving en de bevolking. Dit kunnen wij moeilijk accepteren en wij vragen ons af welke belangen hier dan wél een rol spelen. Alle beslissingen die tot nu toe in dit dossier genomen zijn, staan loodrecht op de belangen van een groot deel van de bevolking.
Op de website van de Laarberg wordt de RMS megavergister zeer positief in de verf gezet. Het project wordt zonder enige nuancering voorgesteld waarbij aantoonbare onjuistheden ons klakkeloos worden opgediend. Heeft men geen idee waarover het gaat of probeert men hiermee het gemeentebestuur van Oost Gelre en Berkelland en ons burgers om de tuin te leiden?
Een van de belangrijkste doelstellingen van bedrijvenpark de Laarberg is het creëren van meer werkgelegenheid. Werkgelegenheid is belangrijk voor de Achterhoek.
Maar wat we nu zien is precies het omgekeerde. Het lijkt erop dat de Laarberg meer inzet op zware en vervuilende industrie met beperkte arbeidsplaatsen, maar wel met verhoogde risico’s voor veiligheid, milieu en volksgezondheid. Als voorbeeld hiervan noemen we de RMS megamestvergister. RMS beoogt een industrieterrein met een oppervlakte van ca. 8 hectare
(16 voetbalvelden) en daar worden slechts een 10 -15 mensen tewerkgesteld. Los van alle andere gefundeerde bezwaren en risico’s, is dit natuurlijk een zeer pover resultaat voor de werkgelegenheid.
Slimme en schone maakindustrie, type Mueller , dat zou maatgevend moeten zijn.
Zou het niet veel beter zijn als de Laarberg duidelijke richtlijnen gaat opstellen bij toekomstige projectaanvragen ? Bijvoorbeeld het definiëren van een minimaal aantal arbeidsplaatsen per hectare industriegrond?
De Laarberg ambieert uiteraard ook duurzaamheid. Er komt heel wat bij kijken om daar invulling aan te geven, het plaatsen van een veld met zonnepanelen is vandaag de dag echt niet voldoende om geloofwaardig te zijn. En duurzaamheid koppelen aan de RMS megamestvergister is echt een gotspe. Dit is een grootschalige mestverwerkende industrie die niets toevoegt aan de energietransitie en zeker niet als duurzaam kan worden aangemerkt.
Bestuurlijk Oost Gelre en Berkelland hebben in het verleden verkeerde inschattingen gemaakt bij het beoordelen van plannen op de Laarberg. Hierdoor is het nu dus mogelijk dat er meer zware industrie op de Laarberg ontwikkeld kan worden. Zijn onze gemeenteraden wel goed voorgelicht in het beslissingstraject of is er bewust informatie achtergehouden? Is hiermee het hek van de dam gehaald en is de RMS megamestvergister het begin van nog meer zware industrie?
Op basis van bovenstaande vragen wij ons af of er op dit moment wel de juiste beslissingen genomen worden door de Laarberg. Wij willen toch niet dat de regio Oost Gelre en Berkelland het industrie-afvalputje van Oost Nederland gaat worden?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl