MegamestvergisterNEE – update 2.4

Er zijn aanwijzingen dat virussen zich meer verspreiden in gebieden met intensieve veehouderij en daardoor de kans verhogen dat mensen besmet raken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een direct verband is tussen fijnstof en verspreiding van ziektekiemen zoals het coronavirus.

Fijnstof verspreidt virussen
Het verspreiden van ziektekiemen wordt veroorzaakt doordat deze zich hechten aan fijnstof. Fijnstof zit overal in meer of mindere mate in de lucht. Maar het is aangetoond dat bij het verplaatsen en verwerken van grote hoeveelheden mest er veel extra fijnstof vrijkomt. Bij een megamestvergister komt daarbij een ander, een veel groter gevaar om de hoek kijken. Dan krijgen we te maken met een sterk verhoogde concentratie van fijnstof in combinatie met de aanwezigheid van virussen en bacteriën in de mest. Een potentieel zeer gevaarlijke combinatie dus.

Virussen kunnen muteren
In mest komen van nature vele virussen voor maar die zijn meestal niet direct schadelijk voor mensen. Maar wanneer op een dag een van deze virussen gaat muteren en wel schadelijk wordt dan hebben we de poppen aan het dansen. Verontrustend in deze context is ook dat virologen zich niet meer afvragen óf maar wanneer dit gaat gebeuren.

Ramp niet te overzien
Mocht zich zo’n incident voordoen dan zal er in een grote straal rondom de megamestvergister een groot infectierisico ontstaan.
De werknemers op het industrieterrein voorop maar ook heel Groenlo en misschien zelfs ook delen van Eibergen lopen dan een direct besmettingsgevaar. Ramen en deuren sluiten zal dan echt niet meer voldoende zijn.

Megamestvergister NEE
Wat we hier schetsen is misschien een negatief scenario. Maar de vraag is waarom we überhaupt het risico met de megamestvergister op de Laarberg nog gaan nemen met de huidige coronacrisis als leidraad? Er zijn voor het mestoverschot toch alternatieven te overwegen die veiliger zijn?

Minister Wiebes denkt mee
Zeker als we de laatste informatie van minister Wiebes in zijn rondzendbrief aan de Tweede Kamer goed gelezen hebben. Hij lanceert een interessante gedachte om het anders en beter aan te pakken. Het baart hem zorgen dat er bij het kiezen van locaties voor mestvergisters veel mis gaat waardoor er lokaal veel protest uitgelokt wordt.

Foto: Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haarlo Gld.

Een goed alternatief
Zijn voorstel is om mestvergisters te bouwen op het terrein van de bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie’s (RWZI).
Dit lijkt ons op zich een goed idee, er wordt daar immers al aan (slib)vergisting gedaan, dus kennis en ervaring is al aanwezig. Een bijkomend voordeel is dat daar direct het afvalwater op een verantwoorde manier gezuiverd kan worden. Daarnaast zijn deze locaties zo gekozen dat er veelal geen directe overlast is voor de bewoonde wereld.

Kleinschalige mestvergisters
Als daarbij ook nog de schaalgrootte wordt beperkt en het aantal mono-mestvergisters goed wordt verspreid over de RWZI’s in de Achterhoek, dan wordt daarmee het verplaatsen van mest beperkt. Op deze manier wordt het risico voor de verspreiding van virussen significant verlaagd.

Bestuurder wordt wakker
Wij vragen ons wel eens af: is het onwil, onmacht, onkunde of een ander (agrarisch?) belang dat bestuurlijk Gelderland parten speelt waardoor een maatschappelijk breed gedragen oplossing voor het mestoverschotprobleem wordt geblokkeerd?
Wij zouden zeggen, bestuurlijk Gelderland wordt wakker en ga aan de slag met dit voorstel van Wiebes. Stop met het hopeloos vastgelopen plan van de mestvergister in Groenlo en in het verlengde ook in Varsseveld, ga op zoek naar een meer realistische, duurzame én veilige oplossing.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister