Update 17 april 2015

Het is stil rondom de megamestvergister. RMS GmbH wilde in januari de vergunning aanvragen. Inmiddels zijn we echter bijna 3 maanden verder. Wij vermoeden dat het vinden van een geldschieter (54 mlj € !) en de resultaten van de technische haalbaarheidsstudie hen op dit moment behoorlijk parten speelt.

Maar wij hebben zeker niet stilgezeten:
1) We hebben onze stichting uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwe leden. Ook krijgen we steun vanuit Grolse bedrijven die een megavergister als een bedreiging zien voor hun business.
2) We zijn een samenwerking aangegaan met de MOB uit Nijmegen. Dit milieuadviesbureau heeft veel ervaring met grote milieu(recht)zaken, zoals de zaak tegen de mestvergister in Varsseveld.
3) En we hebben samen met hun jurist een plan de campagne opgesteld om een eventuele rechtszaak succesvol te doorlopen. We zien nu al goede kansen om de bouw van de vergister met minstens 2 jaar te vertragen.
4) We hebben een oriënterend gesprek gehad met de Gemeente Oost Gelre. Zij heeft aangegeven wat het te doorlopen ambtelijk traject wordt als het tot een aanvraag van RMS komt. Er zitten in dat traject veel communicatiemomenten naar de burgers toe ingebouwd, eindelijk!
5) We krijgen vragen van boeren (!) die zich afvragen of RMS wel een betrouwbare partner is…….
6) We organiseren binnenkort een bijeenkomst voor getroffen omwonenden, waarbij we zaken als overlast en planschade gaan bespreken. Maar ook bekijken we dan de onderlinge samenwerking voor wanneer het tot een rechtszaak komt.
7) We hebben contacten gelegd met andere actiegroepen in Nederland die ook te maken krijgen met een grootschalige mestvergister naast hun deur.

Kortom, wij zitten niet stil!

2 reacties

  1. Beste mensen, hartstikke mooi bericht; een jaar uitstel !!! Een jaar om met gezond verstand en goede beredenering en ook goeie argumenten de daadwerkelijke opstart van dit gevaarlijke experiment, te voorkomen !!! De bezwaren richting mogelijke belasting van het milieu en gevaar voor de gezondheid van mens en dier; lijkt me vooralsnog voldoende reden; maar meer is beter !! Wens jullie hierbij alle succes !!!

    1. Bedankt voor je niet aflatende steunbetuigingen, Jan.

Comments are closed.