De werkgroep ‘Megamestvergister Groenlo NEE’ is, onder de vleugels van de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland, opgericht om de bouw van een mega-mestvergistingsinstallatie op industrieterrein de Laarberg in Groenlo tegen te houden.

Leefbaarheid:
Het megamestvergisterplan is een aanslag op de leefbaarheid voor Groenlo en omgeving. Landelijk worden de risico’s en gevaren van grootschalige mestvergisting steeds duidelijker. De risico’s voor stankoverlast, branden, explosies, verspreiding van ziektekiemen(zoönosen), vervuiling van oppervlakte water etc. maken duidelijk dat dit soort risicovolle mestafval-verwerkende bedrijven ongewenst zijn en zeker niet op een industrieterrein zoals de Laarberg, dat dichtbij de bebouwde kom van Groenlo is gelegen, thuishoren.

Groengas leugen:
Mestvergisting of wel bioraffinage is niet duurzaam en levert zeker geen bijdrage aan de energietransitie. De groengasleugen wordt gebruikt om maximaal te profiteren van de ruime subsidie regelingen en natuurlijk ook om de publieke opinie te bespelen. Los van alle risico’s wordt op deze manier, op kosten van de belastingbetaler, het mestoverschotprobleem weggewerkt zonder dat dit netto energie oplevert.

Dubieuze technologie:
Er ontbreekt een goed uitgewerkt plan waarbij een ervaren en deskundig ingenieurs bureau betrokken is. In juni 2019 heeft de rechtbank in Arnhem ons over de gehele linie daarin gelijk gegeven en alle vergunningen vernietigd. De nieuwe eigenaar Windvision, die de restanten van RMS heeft overgenomen gaat verder op de zelfde heilloze weg en probeert dit rammelende plan alsnog goedgekeurd te krijgen. Opnieuw een ondernemer met geen enkele relevante kennis of ervaring met mestvergisting op deze mega-schaalgrootte.

Politiek gekonkel:
Wij zijn bezorgd over de onverschilligheid omtrent het leefmilieu bij lokale en provinciaal besturen, die daarbij bijna kritiekloos gesteund worden door de meerderheidspartijen. We zien achterkamergesprekken waarin beslissingen genomen worden met vergaande consequenties, bijvoorbeeld het afwijzen van een volledige Milieu Effecten Rapportage. Alleen al gezien de risico’s voor het verspreiden van ziektekiemen (zoönosen) is zo’n beslissing vandaag de dag niet uit te leggen, laat staan te verantwoorden.

Ten slotte:
Als werkgroep zetten ons maximaal in en zullen alle mogelijkheden benutten om ons doel te bereiken. Wij proberen in gesprek te blijven met alle betrokken partijen om daar al onze argumenten uit te leggenOok de lokale, provinciale en landelijke politieke contacten zullen we blijven bewerken en proberen te overtuigen van onze standpunten.

Ongetwijfeld zullen er nog vele rechtszaken gevoerd gaan worden maar ook daar lopen wij niet voor weg want wij vertrouwen erop dat uiteindelijk het gezonde verstand gaat zegevieren!

     Geen MegaMestVergister op de Laarberg in Groenlo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *