MegamestvergisterNEE – update 2.9

Van de regen in de drup?
Op dit moment lopen de nieuwe vergunningsaanvragen voor de megamestvergister en daar wordt door de overheid inhoudelijk niet over gecommuniceerd. Het blijft dus afwachten hoe een en ander gaat verlopen. De tussentijd hebben wij benut om onderzoek te doen naar de achtergronden van de nieuwe eigenaar. Windvision is een bedrijvengroep die bestaat uit een woud aan bv’s en holdings. 
Het lijkt er op dat er meer bv’s zijn dan personeel, dat is wel heel ongebruikelijk. Zou deze constructie bewust zo complex zijn opgezet om bijvoorbeeld de fiscus om de tuin te leiden?

‘Slimme’ fiscale constructie
Op papier is het hoofdkantoor van de Windvision groep op Cyprus gevestigd op een adres waar meer van dit soort bedrijven gevestigd zijn. Het zou een brievenbusfirma kunnen zijn, hetgeen niet ongebruikelijk is op Cyprus. De keuze voor Cyprus zal voornamelijk omwille van fiscale redenen zijn, dat lijkt ook te kloppen want voor zover wij kunnen nagaan heeft Windvision de laatste jaren bijna geen belasting betaald in Nederland. De naam Cyprus valt vaak in witwasdossiers als het gaat over investeringen in Europa. Wellicht is het daarom ook handig om daar het hoofdkantoor te hebben?

Eerst RMS nu Windvision
Eerst hadden we te maken met RMS waarover wij de afgelopen jaren veel gecommuniceerd hebben over allerhande zaken die niet klopten. We hebben in een vroeg stadium al aangegeven dat RMS het niet ging redden. Het ontbreken van de benodigde financiële middelen werd al snel duidelijk. Daarnaast was hun megamestvergister gebaseerd op een ondeskundig, niet goed doordacht plan met te veel technische hiaten met aantoonbare potentiële risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. 

En nu is er de nieuwe eigenaar Windvision die, tot onze grote verbazing, het plan niet eerst door een deskundig ingenieursbureau laat ‘repareren’ alvorens opnieuw de vergunningen aan te vragen. Het blijkt dat Windvison het voorbeeld volgt van RMS en blind vertrouwt op adviseurs als Van Westreenen. Hoe naïef kun je zijn, gezien het verloop van het project tot nu toe? 

Communicatie
Windvision houdt zich tot nu toe op de vlakte en communiceert niet met de buitenwereld over mestvergisting. Naast de bestaande windmolenparken die ze gerealiseerd hebben is het ontwikkelen van megamestvergisters een volledig nieuwe bedrijfstak. Je zou dan ook verwachten dat Windvision dit nieuws positief en groot naar buiten brengt, op hun website, in de media etc. Al is het alleen maar om geldschieters of toekomstige klanten te enthousiasmeren. 

Windvision, kom het uitleggen
Maar niets van dit alles, geen enkele communicatie waaruit hun ambitie blijkt om actief mee te werken aan energietransitie d.m.v. megamestvergisters. Misschien dat wij het niet snappen en daarom hopen we dat Windvision binnenkort langskomt om hun plannen voor te stellen. Wij hopen dat Windvision de publieke discussie wél durft aan te gaan waarvoor wij RMS meerdere keren tevergeefs hebben uitgenodigd. Natuurlijk pas op het moment dat het weer veilig en verantwoord is maar dan reserveren wij graag een grote zaal voor alle lokale belangstellenden.  

Ten slotte
Met de informatie die we nu toe verzameld hebben rondom Windvision vrezen we dat we wederom niet te maken hebben met een normaal en transparant bedrijf. 

Zou het kunnen dat normale bedrijven zich niet wagen aan dit soort mestvergistingsavonturen? De verklaring zou kunnen zijn dat met legale bedrijfsvoering, zelfs met de huidige ruime subsidieregelingen, gezond en winstgevend ondernemen niet mogelijk is?

De realiteit is dat we nu te maken hebben met Windvision, een onderneming die beschikt over ruime financiële middelen om zich als een duivel in een wijwatervat te weer te kunnen stellen tegen alle (juridische) procedures die ongetwijfeld op hen af gaan komen. 

Maar u mag erop vertrouwen dat wij ons daardoor niet laten intimideren, wij stoppen pas als het huidige plan voor een megamestvergister op de Laarberg helemaal van tafel is. 

Onze nieuwsbrief van oktober is recent via mail verstuurd, mocht u die niet ontvangen dan verwijzen wij u graag door naar onze website of facebookpagina. U kunt zich via: stmmvgn@gmail.com aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister