De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen.

UPDATE 1 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 1

Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalen ook diverse zienswijzen zijn ingediend. Daarvan hebben wij er een aantal mogen inzien. Wanneer alle bezwaarschriften op een rij worden gezet dan kan de provinciale overheid niet anders concluderen dan dat alle vergunningen per omgaande moeten worden ingetrokken. Het is duidelijk geworden dat zowel de aanvragen als de vergunningen onvolledig zijn en dat, los van de administratieve fouten, er met name grote  onacceptabele hiaten zijn op belangrijke onderdelen zoals veiligheid en gezondheid.

Ook hebben we kennis genomen van het advies dat het gemeentebestuur van Oost Gelre op de omgevingsvingsvergunning heeft uitgebracht op basis van een evaluatie dat door het ingenieursbureau Tauw onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur vindt ook dat er nogal wat ontbreekt aan dit dossier met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dat is helemaal in lijn met onze bevindingen. Maar helaas zien zij daarin geen onoverkomelijke problemen, blijkbaar wegen de economische belangen voor dit gemeentebestuur zwaarder dan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

Het gemeentebestuur van Berkelland daarentegen heeft helemaal niks gedaan en geeft daarmee de indruk niet te beseffen wat het RMS project eigenlijk inhoud. De lokale fractie van Groen Links heeft daar de risicos veel beter ingeschat en wel actie ondernomen en een zienswijze ingediend.

 Als vervolg op de Open Dag op industrieterrein de Laarberg zijn wij recent door RMS uitgenodigd voor een rondetafeloverleg om onze bezwaren en zorgen nader toe te lichten. Wij vinden dit een correct gebaar en hebben aangegeven daar graag gebruik van te maken ovoorwaarde dat het een openbare discussie moet zijn. Met de zeer teleurstellende vergadering met de overheidsdiensten ODA/ODRN in de Mattelier nog vers in ons geheugen hebben wij aangegeven dat dit rondetafeloverleg daarom een openbaar karakter moet hebben. Uiteraard met respect voor de verschillende standpunten maar wel met de mogelijkheid dat ongeruste burgers nu wél hun vragen en zorgen rechtstreeks kunnen uiten. RMS/Van Westreenen zouden daar dan alle gelegenheid krijgen om hun antwoorden te formuleren.

Spijtig genoeg hebben wij geen positieve reactie op dit voorstel ontvangen. Een vooroverleg, om eerst samen te onderzoeken hoe we met respect voor elkaars standpunten een openbare meeting zouden kunnen organiseren, is voor RMS/Van Westreenen niet bespreekbaar.

Wij hebben geen verborgen agenda’s, wij willen graag in alle openbaarheid de discussie aangaan maar daarin staan we blijkbaar alleen.

Wij hebben recent een nieuwsbrief naar al onze sympathisanten verstuurd.

Indien u deze ook wilt ontvangen dan kunt u zich aanmelden via onze website of u kunt onze laatste nieuwsbrief HIER downloaden.

In deze nieuwsbrief gaan we in detail in op procedurele kant van de zaak. We leggen uit dat het zeker nog geen gelopen race is en dat wij ons voorbereiden op een eventuele lange en indien nodig juridische strijd.

Wij danken u voor uw steun en wij blijven samen met u volharden in onze strijd om de bouw van een MegaMestVergister op de Laarberg tegen te houden.

                             Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

Facebook.com/megavergister
Twitter @megavergister
www.megamestvergistergroenlonee.nl