Bij buurtbewoners viel er de afgelopen week een uitnodiging in de bus om op 30 november in de Mattelier inzage en toelichting te krijgen op de nieuwste uitbreidingsplannen van het industriepark de Laarberg. In eerste instantie dachten wij aan een vervroegde 1 april grap, maar na enig onderzoek blijkt dit toch echt een serieus voornemen te zijn.     

De Laarberg lijkt erg optimistisch en verwacht blijkbaar veel vraag naar industriële bouwkavels. De realiteit laat echter zien dat er na bijna 10 jaar (!) nog steeds geen vierkante meter bouwgrond van het ruim 20 hectate braakliggende terrein verkocht is, dat oorspronkelijk bestemd was voor bio-based bedrijven.

Een goed bestuur kijkt natuurlijk jaren vooruit, maar houdt daarnaast ook rekening met de realiteit van vandaag. Het is voor het huidige Laarberg bestuur blijkbaar een moeilijke opgave om de verschillende belangen af te wegen. Een beetje gezond boerenverstand zegt: stop met die megamest-vergister koopoptie. Bestuur van de Laarberg: concentreer u op de verkoop van de voormalige bio-based bouwgrond! 

De inloopmiddag is dinsdag 30 november a.s. van 16.30 – 18.30 uur in de Mattelier te Groenlo en is voor iedereen toegankelijk. 

Wij roepen u op om van deze uitnodiging gebruik te maken en tijdens uw bezoek de volgende twee vragen aan de plannenmakers te stellen:

  • Hoe komt het toch dat er nog geen vierkante meter van het bio-based terrein verkocht is? 
  • Is er misschien een relatie met de megamestfabriek koopoptie? 

Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden en vragen u om deze met ons te delen via onze facebook pagina. 

Bij voorbaat dank!

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister