De gemeente Oude IJsselstreek heeft, na heel lang talmen, eindelijk de knoop doorgehakt en de bouwgrond van Agrogas teruggevorderd. Dit betekent nu het definitieve einde voor dit mestvergisterproject in Varsseveld (Klik hier voor meer achtergrondinformatie) .

Agrogas probeert al jarenlang tevergeefs de financiering rond te krijgen voor een mestvergisterinstallatie die weliswaar kleiner van opzet is, maar technisch gezien veel raakvlakken heeft met het RMS megamestvergister plan in Groenlo. Daarnaast bleven ook de juridische problemen met de vergunningen voortslepen. 

Het lag in de lijn der verwachtingen dat dit plan financieel niet rond zou komen, dit soort mestvergistingsprojecten zijn gebaseerd op een weinig realistisch businessmodel waar verstandige financiers, zeker in de huidige tijd, hun vingers niet aan branden. 

Laat dit een waarschuwing zijn voor andere ‘avonturiers’ die denken nog even snel op een slimme manier, via subsidies en handige fiscale trucjes, te kunnen profiteren van de huidige mestoverschot problematiek. 

Uit die opportunistische hoek gaan geen oplossingen komen, het is de hoogste tijd dat de overheid zelfsturend gaat optreden en met echte structurele, lange termijn oplossingen komt.

Laat dit ook een eyeopener zijn voor andere ‘mest-avonturiers! Winnen van een groep goed georganiseerde en vasthoudende tegenstanders is niet eenvoudig. Zij zijn het lichtend voorbeeld en een bron van inspiratie voor onze strijd tegen het komst van een megamestvergister in Groenlo.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister