Hand in hand voor een gezond Oost-Gelre en Berkelland

Wij, de Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE, maken ons al lange tijd grote zorgen over de bouwplannen van een Megavergistings-fabriek op industrieterrein de Laarberg. Een fabriek op deze schaalgrootte vormt een directe bedreiging voor ons leefmilieu en veiligheid voor de wijde omgeving.
Tevens geeft dit plan een volkomen verkeerd signaal naar de agrarische sector. Als deze plannen gerealiseerd gaan worden dan geeft dat onze veehouderij een vrijbrief om nog verder op te schalen, wat resulteert in nog meer megastallen.

Wij beseffen heel goed dat er op dit moment een mestoverschot is maar wij zien de komst van een MegaMestVergister niet als een structurele, duurzame oplossing voor dit probleem. Structurele oplossingen moeten we zoeken in anders gaan denken en vooral anders gaan handelen in de agrarische sector, met name richting grondgebonden bedrijfsvoering. Dit is een mooie toekomstvisie maar wij zijn realistisch genoeg om te begrijpen dat dit het huidige probleem van mestoverschot niet oplost. Wij zijn dan ook niet principieel tegen mestvergisting als een oplossing voor de korte termijn, maar wij vinden dat de risico’s van de schaal grootte van deze MegaMestVergister onverantwoord zijn.

Wij zijn op dit moment bezig te studeren op de voorlopig verleende vergunning en kijken met interesse naar de maatregelen die genomen worden bij noodsituaties en calamiteiten. Wat we tot nu toe lezen is zorgelijk. Het uitgewerkte scenario bij een stroomstoring bijvoorbeeld is ronduit schokkend. Het klopt gewoon niet. Dit is voor ons nogmaals een voorbeeld dat de initiatiefnemers eigenlijk niet goed weten waar ze mee bezig zijn en dat het opzetten van een MegaMestVergister meer is dan het overschrijven van folders.

Bij deze doen wij ook een oproep aan alle bedrijven op de Laarberg om onze visie moreel zowel als financieel te ondersteunen. Wij ervaren momenteel een brede maatschappelijke erkenning maar we hebben de steun van de industrie ook hard nodig. Temeer daar de personeelsleden van deze bedrijven het grootste gevaar lopen gezien de ligging ten opzichte van de geplande fabriek. Los nog even van een verhoogde concentratie lucht-verontreinigingen met gevaarlijke stoffen (o.a. fijnstof) die onvermijdelijk zijn, is er natuurlijk ook een groot probleem als er zich onverwachte calamiteiten voordoen.

Wij zijn een klein enthousiast team dat zich voor alle bewoners van deze regio sterk maakt om te verhinderen dat de plannen, zoals die nu op tafel liggen, doorgaan. Dat kunnen we niet alleen daarvoor hebben we ieders morele maar zeker ook financiële steun nodig.

Wij bedanken iedereen die de petitie al getekend heeft (we gaan richting 2000) of zij die dat nog gaan doen.
Wij vertrouwen erop dat u ook een gift naar onderstaand bankrekeningnummer gaat overmaken. Als iedereen die de petitie getekend heeft, bijvoorbeeld €10 doneert, dan kunnen wij de ongetwijfeld lange (juridische ) strijd volhouden.

Maak uw gift over naar Triodos Bank IBAN :
NL53 TRIO 0390 2130 12
tnv Stichting Mooi Groenlo
onder vermelding: MMVGN

Facebook.com/megavergister
Twitter: @megavergister
website: www.megamestvergistergroenlonee.nl

Teken de petitie via link:
www.gnmf.nl/petitie-mestvergister-groenlo

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE