MegamestvergisterNEE – update 2.1

Er gingen al langere tijd geruchten rond, maar deze week werd bevestigd dat RMS opnieuw een vergunningsaanvraag gaat indienen voor de megamestvergister op de Laarberg.
Ondanks de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, is iedereen vrij om het alsnog een keer te proberen.
Ondanks de weerstand die bij de meerderheid van de bevolking leeft en zonder maatschappelijk draagvlak blijft de overheid zich welwillend opstellen. Als we goed ingelicht zijn, wordt er nog steeds creatief meegedacht om de procedures voor RMS zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onverantwoorde schaalgrootte
Om de schaalgrootte van het RMS project nog eens goed in perspectief te plaatsen: in heel Gelderland wordt er momenteel circa 400.000 ton mest per jaar verwerkt door een 5-tal mestvergisters. De megamestvergister in Groenlo alleen al, gaat uit van 600.000 ton mest per jaar!
Dat is mega veel mest en als we alleen al denken aan de risico’s voor het verspreiden van ziektekiemen. Vogelgriep, Q-koorts, SARS en nu de Corona pandemie, we mogen er toch vanuit gaan dat de verantwoordelijke instanties nu wel extra alert gaan zijn op de risico’s die mestverwerking op deze schaalgrootte met zich mee kan brengen?

Wie kan de risico’s voorspellen?
Wie kan op dit moment voorspellen wat de effecten gaan zijn voor de volksgezondheid bij een uitbraak van bijvoorbeeld varkenspest? Tot op heden niet overdraagbaar van dier op mens maar dat was tot heel recent ook niet het geval met het Coronavirus.
Gezien onze ervaring in de afgelopen jaren hebben we nog maar weinig vertrouwen in de overheid. Meerdere keren hebben we onze zorgen omtrent dit onderwerp kenbaar gemaakt, maar de verantwoordelijke instanties hebben ze nooit serieus opgepakt.

De overheid kijkt de ander kant op.
De overheid kiest voor de gemakkelijke weg. Men steekt liever de kop in het zand dan echte, onafhankelijk specialisten in te huren om de risico’s en gevaren goed in kaart te brengen.
Daarom blijven wij, nu meer dan ooit, vragende partij voor een volledige, onafhankelijke Milieu Effecten Rapportage (MER).

Meer informatie in onze nieuwsbrief.
Wij hebben recent een nieuwsbrief naar onze achterban gestuurd. Mocht u die niet ontvangen hebben, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.megamestvergistergroenlonee.nl of onze facebook pagina: www.facebook.com/megavergister
Ook al is er op dit moment een veel groter en acuter probleem, wij kunnen het ons niet meer veroorloven rustig af te wachten. Ook al is de weg langer dan gedacht, met uw steun en onze volharding gaat het zeker lukken om dit megalomane plan definitief tegen te houden.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister