Wij hebben in onze laatste update een brief gepubliceerd die aan het CDA was gericht met daarbij de opmerking dat wij nog steeds geen reactie van hun mochten ontvangen. Maar het tegendeel is waar want nu blijkt dat het CDA wel degelijk gereageerd heeft en een uitgebreide en inhoudelijke reactie via mail heeft gegeven. Op een of andere manier is deze mail helaas niet bij ons aangekomen.  

Wij vinden dit heel vervelend en bieden langs deze weg onze excuses aan voor de gang van zaken.    

Wij gaan graag in dialoog met alle lokale partijen die zich betrokken voelen bij de megamestvergister discussie.Misschien een geluk bij een ongeluk, we hebben nu wel een eerste stap in elkaars richting gezet. 

Als we de inhoud van hun reactie goed interpreteren dan delen we zorgen omtrent het RMS plan en wellicht is dat een basis voor een dialoog?  

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister