MegamestvergisterNEE – update 2.10

De Brabantse Milieu Federatie heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mestverwerkingsinstallaties op de omgeving. In het onderzoek werden 8 bestaande locaties in Brabant betrokken. Door middel van een enquête onder de omwonenden heeft men de overlast, veroorzaakt door bestaande mestverwerkers, in kaart gebracht.  

Stankoverlast
Uit het rapport blijkt dat eerdere beloften rond emissie niet worden nagekomen want er werd vooral stankoverlast gemeld in een ruime cirkel rondom mestverwerkers. In de praktijk blijkt dat stankoverlast tot in een straal van 3 km kan optreden. Dat zou bij realisatie van het RMS project op de Laarberg betekenen dat naast alle bedrijven daar, bijna heel Groenlo geurhinder kan gaan ervaren. 

Citaat uit het rapport van een omwonende:

“Het gevolg is dat tussen de 80 en 100 dagen per jaar de stank zo hevig is (op 1.5 km afstand van de MVI) dat ramen en deuren gesloten moeten worden en buiten zitten uiterst onaangenaam is”. 

Daarbij tekenen wij aan dat bij de onderzochte Brabantse mestverwerkers het om 5 tot 10 maal kleinere mestververwerkers gaat dan bij plan RMS Groenlo.   

Gezondheidsklachten
Uit het onderzoek blijkt ook dat in de praktijk meer dan 30% van de omwonenden een heel scala aan gezondheidsklachten meldt: bijv. misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid, rode ogen en ademhalingsproblemen. Harde bewijzen ontbreken, maar dat dit veroorzaakt wordt door de uitstoot van irriterende en mogelijk toxische (fijn)stoffen is voor de hand liggend. 

Loze beloftes
Wat vooral opvalt in dit onderzoek is dat de initiatiefnemers in Brabant allemaal hetzelfde beloven, dat er geen stankoverlast kan optreden met de door hen toegepaste technieken. Het is hetzelfde beeld dat wij zien bij het RMS megamestvergister plan waarbij ook allerlei niet onderbouwde beweringen gedaan worden die risico’s voor stankoverlast minimaliseren. 

Dat de provinciale overheid, met de kennis van nu, dit nog steeds bijna kritiekloos lijkt te accepteren, is voor de gewone burger moeilijk te begrijpen. Zeker nu dit rapport opnieuw laat zien dat er een groot verschil is tussen theorie en de dagelijkse praktijk. 

Falende overheid   
In het rapport is het schrijnend om te lezen dat de Brabantse overheid de klachten vaak niet of nauwelijks serieus neemt en niet handhavend optreedt bij overtredingen. Veel mensen in de omgeving van een mestverwerker hebben daardoor het vertrouwen in de overheid verloren die vooral op de hand lijkt te zijn van de ondernemer. 

Citaat uit dit rapport van een omwonende:

“Het vertrouwen in de politiek is ernstig geschaad. Een ‘betrouwbare’ overheid geldt alleen voor bedrijven(die met schadeclaims dreigen), niet voor burgers die opkomen voor een gezonde leefbare leefomgeving.”  

Is dit wat wij hier ook kunnen verwachten als het project van RMS doorgaat?

Leefmilieu EERST
De Brabantse overheid kiest niet primair voor een gezond leefmilieu en die houding is helaas ook aan de orde in de Achterhoek. Na het lezen van dit rapport is onze motivatie om ons in te zetten tegen de komst van een megamestvergister alleen maar toegenomen. Leest u het zelf na, het zou ons verbazen als u daar anders over denkt. 

Het volledige rapport staat op : HIER

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister