De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de hoger beroep dat door onze collega’s in Limburg is aangespannen, tegen de verleende vergunningen voor de bouw van RMS megamestvergister in Venlo. Deze megamestvergister moet een kopie worden van de RMS megamestvergister in Groenlo.

De eerste uitspraak laat daar aan duidelijkheid niets te wensen over, de watervergunning is vernietigd en wel zodanig dat WSB Energy hierdoor in Limburg weer terug bij af is.

Het hoger beroep tegen de RMS Venlo omgevingsvergunning  is nog lopende en is het is afwachten wat de Raad van State daarover gaat oordelen maar ook hier is enig optimisme op zijn plaatst.   

Om deze opgelopen schade te herstellen zal WSB Energy opnieuw een paar jaar bezig zijn. Dit opgeteld bij alle ander problemen die, zowel in Limburg als in Groenlo, nog op hun weg liggen, is het verbazingwekkend dat WSB Energy niet per direct het bijltje erbij neergooit.

WSB Energy is een soort groggy boxer die na vijf knockdowns, tegen alle logica in, toch weer opstaat en probeert door te vechten en dat zonder dat de scheidsrechter ingrijpt. 

In deze vergelijking is de scheidsrechter de overheid die aan deze WSB Energy lijdensweg per direct een einde kan maken, in onze ogen eigenlijk moet maken!

Of wil WSB Energy echt nog wachten op de laatste beslissende uppercut van de Raad van State?

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister