Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre      

 UPDATE 24 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 24

In het dagblad NRC van 16 mei jl. stond een verontrustend artikel over mestvergisting “Geen maïsafval maar verfslib en xtc-resten in de mest” (zie onze FB pagina). Wij dachten ondertussen de meeste risico’s van de megamestvergister wel in kaart te hebben gebracht, maar de inhoud van dit artikel doet er nog een schepje bovenop. Een belangrijk deel van het NRC artikel is gebaseerd op het overheidsrapport ‘Co-vergisting: Duurzame Energie of Afvallozing’. Gezien de zorgvuldigheid die wij betrachten in onze berichtgeving, hebben we dit overheidsrapport onmiddellijk opgevraagd. 
Hoewel sommige delen in dit rapport niet openbaar zijn, is datgene dat we wel mogen inzien ronduit schokkend. 

Op basis van deze informatie vonden wij het belangrijk om de lokale en provinciale politiek middels een open brief hiervan ook op de hoogte te stellen, zodat er straks niet gezegd kan worden dat men de consequenties van hun beslissingen niet kende.

Geachte Burgemeester, Wethouders en raadsleden,

Zoals u weet, voeren wij sinds vele jaren actie tegen de plannen voor de bouwvan een megamestvergister op het industrieterrein de Laarberg. Daarvoor hebben we in samenwerking met anderen veel onderzoek gedaan naar de achtergronden en risico’s van voornoemd plan. Het is voor ons al lang duidelijk dat aan dit plan grote en onverantwoorde risico’s verbonden zijn. Afgelopen donderdag 16 mei jl; publiceerde het dagblad NRC op zijn voorpagina een artikel omtrent mestvergisting. Voor het geval u dit gemist heeft, hebben wij een link naar dit artikel toegevoegd. Ook voegen wij het overheidsrapport toe (waarvan delen zijn afgelakt door de overheid) waarnaar in het NRC artikel wordt verwezen.

Het artikel maakt duidelijk dat onze inschatting mbt de risico’s tot nu veel tevoorzichtig zijn geweest. De locatie de Laarberg, de schaalgrootte van dit project en de voorliggende ondernemer moeten in combinatie met deze recente informatie toch een ‘wakeupcall’ zijn voor u allen?

Wij weten dat u tot nu toe alle verantwoordelijkheid naar de Provincie doorschuift, maar met de kennis van nu vragen wij u nogmaals uw standpunt te heroverwegen en uw eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Namens,

www.MegaMestVergisterGroenloNEE.nl

Een aangepaste brief maar met dezelfde strekking is naar de Provinciale Staten van Gelderland gestuurd.

Op basis van ons eigen onderzoek waren wij ook al tot de zorgelijke conclusie gekomen dat het bij co-vergisting eenvoudig is om chemisch afval bij te mengen in mestvergisters. Dit blijkt volgens het onderzoeksrapport dan ook veelvuldig voor te komen en schijnbaar zijn de controlerende overheidsinstanties niet toegerust om hierop voldoende toezicht te houden. Het risico is groot dat op deze manier chemische verontreinigingen in onze voedselketen terecht kunnen komen. 

Wij citeren uit de conclusies van dit overheidsrapport:

De papieren werkelijkheid rondom de (te) complexe wet- en regelgeving, het gegeven dat fraude lucratief is en te gemakkelijk is en het gebrek aan naleving van regelgeving met allerlei risico’s voor de volksgezondheid en milieu, zijn kort samengevat de belangrijkste knelpunten in de sector van co-vergisters’

Helemaal mee eens, maar laten we vooral niet vergeten dat dit onderzoeksrapport gebaseerd is op ervaringen met vele malen kleinere mestvergisters. Het is duidelijk dat bij een mega-mestvergister de risico’s op fraude en alle gevolgen van dien ook mega zullen zijn.

In het rapport staat ook te lezen dat dubieuze ondernemers graag (failliete) mestvergisters opkopen en zo profiteren van de ruime subsidie-regelingen maar vooral van de mogelijkheid om zonder pottenkijkers chemisch afval weg te werken. En gelooft u ons, dat is een financieel zeer lucratieve bezigheid.

Dit heeft helemaal niets meer met groene energie of energietransitie van doen, dit is simpelweg sjoemelen op kosten van het leefmilieu en belastinggeld. Met als enige doel om op zo’n kort mogelijke termijn zoveel mogelijk geld te verdienen. 

Wij hebben al heel lang het vermoeden dat RMS niet de echte initiatiefnemer is maar een vooruitgeschoven post van andere belanghebbenden. Laten we hopen dat het niet de ‘mestmaffia’ is uit het zuiden van het land die in het rapport aan de orde komt. Willen wij nou echt het risico gaan nemen dat dit soort types zich op de Laarberg gaan vestigen?

Voor de geïnteresseerden hebben we het overheidsrapport waaruit wij citeren in zijn geheel op onze website gezet. Het rapport is van eind 2016, inderdaad een tijdje geleden, maar direct betrokken overheidsinstanties bevestigen in het NRC artikel dat er vandaag de dag nog niet veel veranderd is in de mestvergisterwereld. Op dit moment lopen er meerdere justitiële onderzoeken naar fraude.

Wat voor informatie moet er nog meer op tafel komen voordat ons lokaal en provinciaalbestuur eindelijk ook gaat inzien dat we deze megamestvergister niet moeten willen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister