Onze strijd gaat door!

RMS, het verhaal gaat verder
Er gingen al een tijdje geruchten rond dat RMS opnieuw een aanvraag zou indienen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Deze week werden die geruchten bevestigd.

Waar staan wij vandaag
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het plan van de megamestvergister op de Laarberg tegen te houden. Daarin zijn we tot op heden succesvol geweest. Maar dat geeft helaas geen garantie voor de toekomst.

Absurde schaalgrootte
Om de grootte van dit project nogmaals in perspectief te plaatsen, op dit moment wordt er in heel Gelderland totaal ca 400.000 ton mest via vergisting verwerkt. Het beoogde RMS plan in Groenlo gaat alleen al uit van 600.000 ton!

De realiteit serieus nemen
Gezien de overduidelijke weerstand die bij het merendeel van de lokale bevolking leeft en de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, zou je toch verwachten dat RMS het project aan de wilgen heeft gehangen. Helaas, niets is minder waar.

Accepteer de veranderingen
In deze tijden van stikstofcrisis, discussies omtrent de op komst zijnde veranderingen in de veeteeltsector is het toch ongelofelijk onverstandig om door te gaan met dit plan. Bovendien, welke investeerder gaat zijn vingers nog branden aan dit risicovolle project?

Milieu heeft hoogste prioriteit
In de nieuwe vergunningsprocedure verwachten wij op zijn minst dat de provinciale overheid nu wél een volledig en onafhankelijk onderzoek laat doen naar alle effecten op het milieu. Dit uitgebreid onderzoek heet Milieu Effecten Rapportage (MER).

Geen regels omzeilen
Bij de vorige aanvraag heeft RMS een volledig MER onderzoek met “succes’ weten te omzeilen door o.a. zelf onderzoeksbureaus in te huren om meerdere rapporten te laten opstellen. Maar hier geldt natuurlijk, wie de rekening betaalt, kan de inhoud meebepalen.

Verspreiding van ziektekiemen
Gezien de impact van de coronacrisis mogen we nu toch zeker verwachten dat er nu wél een onafhankelijk onderzoek (bv RIVM) gedaan gaat worden naar de risico’s van verspreiding van gevaarlijke bacteriën en virussen bij mestverwerking op deze extreme schaalgrootte.

Gebrek aan kennis en ervaring
Het is onbegrijpelijk dat de omgevingsdiensten geen onafhankelijke expertise inhuren gezien hun gebrek aan kennis en ervaring bij het beoordelen van dit soort grote mestvergistingsprojecten. Hetgeen midden vorig jaar pijnlijk duidelijk werd bij de uitspraak van de rechtbank.

Volksgezondheid en Milieu geen prioriteit bij de overheid
Helaas hebben bezorgde burgers in deze discussie niets te vertellen, wij kunnen immers geen protest aantekenen in de voorstadia van vergunningsaanvragen. Wij kunnen pas in actie komen nadat vergunningen verleend zijn. Dan pas kunnen wij ook (juridische) stappen zetten tegen het ontbreken van een MER onderzoek.

Tenslotte
Wij gaan niet meer rustig afwachten maar nu al voorbereidingen treffen voor het geval dat deze zaak inderdaad bewaarheid wordt. We zullen ons weer maximaal gaan inzetten tegen deze megalomane dwaasheid.

Uw morele maar ook financiële steun zal daarbij onontbeerlijk blijven, wij zijn ervan overtuigd dat we daarin samen succesvol kunnen zijn om dit project nu voor eens en voor altijd te stoppen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar:
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister