MegamestvergisterNEE – update 2.14

Wij hebben vorige maand online overleg gehad met WSB Energy bv, de nieuwe eigenaren van het RMS plan. De naam Windvision wordt niet meer gebruikt, deze bedrijfstak is onlangs doorverkocht aan een externe investeerder. WSB wil als projectontwikkelaar actief worden op het gebied van wind- en zonne-energie, en ook biomassa.

Kennis ontbreekt
Het gesprek met WSB Energy heeft ons eindelijk wat meer duidelijkheid verschaft over hun intenties. Ze hebben op dit moment de handen vol aan het doorgronden van de technische details van het megamestvergisterplan van RMS. De opmerking van onze kant dat het project technisch gezien een hele rits tekortkomingen kent, werd tot onze verbazing zonder veel omhaal toegegeven. Daarnaast werd ook duidelijk dat ze op dit moment nog geen idee hebben hoe ze het traject van de vergunningsaanvragen op korte termijn succesvol kunnen afronden. De algemene indruk die wij hebben overgehouden aan het gesprek is dat WSB Energy nogal “laconiek” overkomt en eigenlijk niet goed beseft welke grote uitdagingen er nog op hun pad liggen.

De lokale agrarisch sector gedupeerd
Na de overname werd door de nieuwe eigenaar gemeld dat alle in het verleden gemaakte afspraken gerespecteerd zouden worden. 
Nu meldt WSB Energy dat het contract voor de mestaanvoer ‘heronderhandeld’ gaat worden, dat betekent in projectontwikkelaarstaal: ‘vervangen door een ‘nieuw’, meestal ongunstiger contract’. De veehouderij is nu de dupe van dit alles. Aangetrokken door de voorgespiegelde gunstige voorwaarden voor het aanleveren van mest  (ca. 50% onder de marktprijs!) hebben ze destijds al vele honderdduizenden euro’s aanbetaald. Ondertussen is dat intekengeld verdwenen en is het een reële aanname dat in het nieuwe contract de prijzen voor mestverwerking op zijn minst marktconform zullen zijn. Wij adviseren de sector nogmaals de lopende contracten per direct op te zeggen en de toekomstige ontwikkelingen af te wachten. 

Hoe denkt WSB Energy verder te gaan ?
Uit recente communicatie met de provincie hebben wij vernomen dat het onwaarschijnlijk is dat RMS/WSB de lopende vergunnings-aanvragen vóór de deadline van 1 juli 2021 succesvol kan afronden. 
Het lijkt erop dat WSB Energy zich nu eerst gaat focussen op de bouw van de megamestvergister in Venlo aangezien ze denken daarmee sneller vooruit te kunnen. Dit optimisme lijkt ons nogal misplaatst want wij weten van onze collega’s in Venlo dat daar nog meerdere procedures en  rechtszaken in de pijplijn zitten. Een en ander staat nog los van de financieringsproblemen die WSB Energy ongetwijfeld te wachten staan, want geld vinden voor dit type maatschappelijk ongewenste projecten is namelijk niet eenvoudig. Dit werd recent nog maar eens pijnlijk duidelijk bij het mislukken van het Agrogas-mestvergister project in Varsseveld.

RMS/WSB krijgt voorkeursbehandeling van De Laarberg 
De Laarberg werkt op een bijzondere, niet transparante wijze samen met RMS/WSB. Ze hebben zelfs hun website beschikbaar gesteld voor RMS/WSB propaganda, iets dat niet gebruikelijk is voor een semi-overheidsinstantie. 
Ook is het op zijn minst discutabel dat de Laarberg weigert om aan de gemeenteraden openheid van zaken te geven over de afspraken met betrekking tot de aankoopoptie van de bouwgrond. Er ligt nu al meer dan 7 jaar een terrein van ruim 20 hectare braak, bouwgrond dat met ons belastinggeld bouwrijp is gemaakt. Het wordt tijd dat de lokale politiek ingrijpt en paal en perk gaat stellen aan het eindeloos oprekken van deze eenzijdige RMS/WSB aankoopoptie.  

Of zijn er onderhands andere afspraken gemaakt die het daglicht niet kunnen verdragen? Misschien zijn ze overeengekomen dat RMS/WSB de komende 5 jaar de bouwgrond mag aankopen op het prijsniveau van 2014 en dat ze daarbij vrijgesteld zijn van optierente?                                                                  
De Laarberg wordt toch geacht in het algemeen belang te handelen of zien wij dat verkeerd?  

Aankoop of miskoop ?
Wij verwachten dat er na 1 juli 2021 een periode van stilte zal aanbreken. De voortgang van het RMS/WSB mestvergisterproject in Venlo zal bepalend zijn of ze al dan niet gaan proberen een nieuw vergunningstraject voor Groenlo op te starten.                                                                                                      
Als we alles meewegen dan zal, afhankelijk van de uitkomsten van diverse te verwachten procedures en rechtszaken, realistisch gezien de komende 3 tot 5 jaar hier geen megamestvergister gerealiseerd kunnen worden. 

Maar wij blijven natuurlijk alert en zullen ons niet laten verrassen door onverwachte gebeurtenissen. U mag van ons aannemen dat wij  onze actie pas afsluiten op het moment dat het idiote plan voor deze megamestvergister definitief en helemaal van tafel is. 

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister