Eind goed, al goed!
De meesten onder u zullen het ondertussen wel gehoord hebben, na acht lange jaren. van actievoeren is de geplande megamestvergister in Groenlo nu definitief van de baan. Wat begon met het plaatsen van protestborden langs de N18, een vervolg kreeg bij de rechtbank in Arnhem en daarna uitmondde in een onverwachte overname, is nu eindelijk gestopt. De aankoopoptie voor de bouwkavel op de Laarberg wordt niet opnieuw verlengd. Uiteindelijk wordt Groenlo dan toch niet de mesthoofdstad van Nederland en daar zijn we allen natuurlijk erg blij mee. 

Communicatiemissers
In dit dossier zijn er vanaf het begin grote, onherstelbare fouten wat betreft de communicatie gemaakt. Een van de dieptepunten was wel de openbare meeting in de Mattellier in 2018, waar een onvoorbereid team van zogenaamde specialisten totaal werd overrompeld door kritische, inhoudelijke vragen. Dat RMS daar niet naar voren durfde te treden om de broodnodige toelichting te geven, gaf toen al te denken.
Ook de provinciale en lokale overheden zijn de afgelopen jaren schromelijk tekort geschoten daar waar het ging om transparante informatieverstrekking. Het informeren over de ontwikkelingen van het project werd eigenlijk vooral aan ons overgelaten.

Milieu Effecten Rapportage-farce 
Als er een project vroeg om een degelijke, onafhankelijke  MER dan was het dit RMS megamestvergisterproject wel. Dat de initiatiefnemer zich vanaf het begin met hand en tand daartegen verzette, in plaats van hieraan mee te werken, sprak boekdelen. Het blijft hoogst opmerkelijk hoe de overheid is omgegaan metdeze MER beoordeling. Blijkbaar moest onder politieke druk en de invloed van de agrarische lobby, dit project koste wat het kost snel en kritiekloos wordendoorgeduwd.

Laarberg en de lokale politiek
Contractueel was vastgelegd dat de aankoopoptie voor de bouwgrond zou komen te vervallen als per eind 2021 de definitieve vergunningen niet waren afgegeven. Dus de Laarberg had helemaal geen keus! In juli van het afgelopen jaar was al duidelijk dat dit niet haalbaar was. Waarom heeft men dit dan niet eerder gecommuniceerd en heeft men de aanslepende onzekerheid voor alle betrokken partijen onnodig lang gerekt? Naast de Laarberg is dat vooral ook hetlokale bestuur aan te rekenen, Oost Gelre en Berkelland zijn immers eigenaar van de Laarberg en moeten in die positie op de hoogte zijn geweest. Zich jarenlang blijven verschuilen achter gescheiden verantwoordelijkheden, dat is wel een erg zwak excuus.                                                                 

Onbetrouwbare ondernemers
De afgelopen jaren hebben we twee niet bepaald deskundige partijen zien passeren in het megamestverhaal. Beiden ontbrak het aan de nodige kennis en  praktijkervaring op het gebied van vergelijkbare mestverwerkingsprojecten. 
We zagen eerst een Duitse onderhoudsmonteur die met mooie praatjes de lokale boeren en kleine Duitse groenspaarders geld uit de zak wist te praten. Toen dat geld op was en zijn trucjes niet meer werkten, kwam er een nieuwe partij in beeld. WSB Energy was qua opzet anders maar toch ook met veel onduidelijkheden en ook gladde praatjes die niet konden verhullen dat er achter de façade vooral veel leegte schuilging.     

Ten slotte
Wij citeren een zin uit de recent gesloten coalitieovereenkomst in Den Haag: “de sterke overheid die wij voor ons zien heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk en aanspreekbaar”. Als we deze uitspraak spiegelen aan het verloop van het RMS dossier dan is er in deze regio nog heel veel werk aan de winkel!

We gaan onze actie hier en nu afsluiten en vertrouwen erop dat dit megamestvergisterverhaal nu voorgoed ergens in een onderste la wordt opgeborgen. Wij bedanken iedereen die ons de afgelopen jaren gesteund heeft ook al was het voor ons niet altijd even makkelijk, uw steun heeft ons gestimuleerd om door te zetten.

Tot ziens en wij wensen u:

Een gelukkig en gezond 2022!

Namens de werkgroep MegaMestVergisterGroenloNEE

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister