MegamestvergisterNEE – update 2.6

Een nieuwe eigenaar of toch niet?
Zoals wij reeds in onze vorige update hebben gemeld, is er momenteel sprake van een overname van RMS. De activiteiten, of beter gezegd de papieren plannen, worden waarschijnlijk overgenomen door de Belgisch-Nederlandse onderneming WindVision. Voor zover wij hebben kunnen nagaan wordt er al vanaf eind 2019 aan deze overname gewerkt. Naar verluidt zouden de onderhandelingen nu in de laatste fase zitten. De overname sleept al geruime tijd voort. Wij kunnen momenteel niet bevestigen of een en ander succesvol wordt afgerond. 

Idealisme of opportunisme
Het is niet duidelijk wat de intenties van WindVision zijn met de megamest-vergistingsprojecten in Groenlo en Venlo. Ook al profileren zij zich als een soort ‘groene’ projectontwikkelaar, het is niet erg waarschijnlijk dat ze op idealistische basis gaan bijdragen aan de energietransitie gezien de achtergronden van deze onderneming. Het gaat hier toch meer om een investeringsmaatschappij en het vooruitzicht om voor subsidie in aanmerking te komen, zal een niet onbelangrijke drijfveer zijn.

Het businessmodel
Het businessmodel van WindVision is vooral gebaseerd op het ontwikkelen en opzetten van windmolenparken in Europa en Noord Afrika. Hun interesse en expertise ligt niet zozeer in bedrijfsvoering. Ze zijn met name gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoek en de organisatie van alle praktische zaken rondom het opstarten van windmolenparken. Nadat deze parken gerealiseerd zijn, worden deze doorverkocht aan andere bedrijven die vervolgens de exploitatie doen. 

Mestvergisting is geen windhandel
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ook de achterliggende bedoeling is met de overname van de RMS plannen. In de praktijk zou dit betekenen dat nadat vergunningen, de financiering en vooral de subsidies geregeld zijn, het project als ‘compleet pakket’ aan een volgend bedrijf wordt doorverkocht. Zoals gezegd, dit is in de windmolenparken business een niet ongebruikelijke gang van zaken.    

Heeft mestvergisting nog toekomst?
Het is op zijn minst opmerkelijk dat WindVision zonder enige ervaring op dit moment in mestvergisting stapt. Niet de meest logische keuze gezien de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector in Nederland. Ook al is de discussie in Den Haag nog volop gaande, het is onvermijdelijk dat het landbouwbeleid zich gaat richten op vermindering van het mestoverschot.

Tenslotte
Er is dus al wel wat meer bekend over de achtergronden van het bedrijf maar we zouden toch graag van Windvision zélf horen wat hun plannen zijn met deze overname. Wij zijn uiteraard beschikbaar om ook onze kant van het mega- mestvergisterverhaal toe te lichten. Zijn ze wel goed geïnformeerd dat er lokaal maatschappelijk draagvlak ontbreekt en dat er een taaie, goed georganiseerde, actiegroep bestaat die niet zal loslaten totdat dit megalomane plan van tafel is? 

Natuurlijk blijven wij het project op de voet volgen en u informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wordt vervolgd…..

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister