MegamestvergisterNEE – update 2.12

Onlangs werd bekend gemaakt dat de bouwplannen van een grote mestvergister in Limburg zijn mislukt. Op het industrieterrein Chemelot (de voormalige site van DSM) is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Zitta-Biogas megamestvergister, een project dat op papier zelfs nog een slag groter zou worden dan de beoogde megamestfabrieken van RMS/Windvision. Wij volgden dit project al langere tijd omdat er raakvlakken zijn met de mestvergisterplannen in Groenlo en Venlo.

Zitta-Biogas versus RMS 
Er is wel een aantal fundamentele verschillen met het Zitta-Biogas plan. Ten eerste werd dit plan ontwikkeld op een bedrijventerrein dat wél voor zware industrie geschikt is. Een ander fundamenteel verschil is dat deze installatie direct gekoppeld zou worden aan een bestaande kunstmestfabriek zodat het geproduceerde biogas daar als aardgasvervanging zou gaan dienen. In ruil zou beschikbare restwarmte terug geleverd worden voor de verdere mestverwerking.

Niet principieel tegen
Zoals wij al eerder hebben gesteld, hebben wij geen principieel bezwaar tegen mestvergisting zolang er wel wordt voldaan aan een aantal basisvoorwaarden: gepaste schaalgrootte in functie van de locatie, een veilige installatie met een (milieu)technisch goed uitgewerkt plan en een betrouwbare ondernemer met kennis en ervaring. In vergelijking met het project van Zitta-Biogas schiet RMS/Windvision op al deze drie punten schromelijk tekort.

Plan op Chemelot mislukt
Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren meldde Zitta-Biogas recentelijk dat het plan helemaal van de baan is. De bevestiging van de officiële reden ontbreekt nog maar wij lezen dat financieringsproblemen in combinatie met een teleurstellend aantal contracten voor de aanvoer van mest de doorslag hebben gegeven.

Wij citeren de woordvoeder van de Chemelot site :

‘’ De actuele marktontwikkelingen zijn zo ongunstig dat de realisatie en rendabele exploitatie van de installatie momenteel niet meer haalbaar is ’’

Teken aan de wand
Het is een duidelijk teken aan de wand dat zelfs het Zitta-Biogas project mislukt, want alle vergunningen waren immers zonder noemenswaardige problemen afgegeven, de ruime jaarlijkse subsidie van ca €15 miljoen (!) was toegekend en niet onbelangrijk, er waren geen lokale protesten. 

RMS plan kansloos
Voor een rendabele bedrijfsvoering rekende Zitta-Biogas een twee maal hogere prijs voor de mestverwerking dan RMS/Windvision.
RMS/Windvision hanteert een absurd lage prijs voor de mestverwerking, een verdienmodel dat in onze ogen onrealistisch en kansloos is. Ook al heeft Windvision aangegeven alle bestaande mestleveringscontracten te respecteren, de deelnemende veehouderijen zouden alleen al hierom grote vraagtekens bij de haalbaarheid van dit project moeten plaatsen. 

Tijd werkt in ons voordeel
De tijd werkt in ons voordeel. Meer en meer wordt duidelijk dat grootschalige mestvergisting in de huidige, snel veranderende agrarische markt niet meer als slimme en betrouwbare oplossing gezien wordt. Ook gaat de politiek langzaam om en begint men in te zien dat het geen verstandige, laat staan duurzame oplossing is. Daarnaast haken potentiële investeerders af en zien we dat lopende projecten (bv Agrogas Varsseveld)  muurvast zitten of op de helling staan (bv Twence Borne) en dat nieuwe initiatieven voor grootschalige mestvergistingsprojecten niet meer opgestart worden.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister