RMS WIL MEGAVERGISTER AAN DE RAND VAN GROENLO NU BOUWEN ZONDER EEN GEDEGEN VEILIGHEIDS- EN MILIEUTOETS ?

image

Deze week 2 opmerkelijke ontwikkelingen rondom de Grolse megamestfabriek:

1) Een persbericht van de ODA (vergunning verlenende instantie) waarin wordt aangegeven dat nu dan eindelijk, met een vertraging van meer dan een jaar, RMS de aanmeldnotitie heeft ingediend.
Uit het persbericht valt indirect af te lezen dat de provincie mogelijk de aanvraag voor een vergunning gaat beoordelen zonder een uitgebreid onderzoek te doen naar de milieu- en veiligheidsaspecten!

De door de gemeente en provincie toegezegde zorgvuldigheid bij de beoordeling van de risico’s van de mestvergister lijkt nu al in het geding te komen!

Een zeer kwalijke zaak omdat het hier gaat om de veiligheid en leefbaarheid van u allen, als bewoner van Groenlo !
Dubieus is overigens ook dat de ODA de mestvergister duurzaam noemt terwijl uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de gewonnen biogasenergie geheel verbruikt moet worden om de mest voor export in te drogen.

De ODA stelt zich met deze uitspraak dus nu al partijdig en onbetrouwbaar op……..

RMS heeft nu dus de aanmeldnotitie ingediend, de ODA bekijkt of een milieu onderzoek nodig is, terwijl dat bij een zo grootschalige fabriek met zoveel risico’s wel vanzelfsprekend moet zijn. De ODA lijkt vooringenomen en niet objectief: ze lijkt in te gaan op de wens van politiek VVD-CDA Gelderland en noemt de fabriek duurzaam.

2) Laarbergmakelaar Christiaan Kats is door de gemeente Oost Gelre en Berkelland ontslagen. Hij is samen met CDA wethouder Marieke Frank de grote aanjager van de komst van ’s werelds grootste mestvergister aan de rand van Groenlo. Hoewel de gemeente Oost Gelre met een vage persverklaring kwam lijkt het haast wel zeker dat de flinke vertraging in de procedure van de mestvergister hem “fataal” is geworden.

Samen met onze juristen bereiden wij inmiddels de rechtsgang voor zodat we gereed zijn op het moment dat RMS samen met Van Westreenen uit Lichtenvoorde, over een aantal maanden, daadwerkelijk de vergunning aanvraagt.