Laten we beginnen met het geruststellende bericht dat er op dit moment geen echte ontwikkelingen zijn in het megamestvergister verhaal.

De bouwkaveloptie op de Laarberg is definitief ingetrokken en er zijn op dit moment geen contacten meer tussen Laarberg en WSB/RMS. Dit betekent overigens niet dat het uitgesloten is dat WSB/RMS terug kan komen bij de Laarberg met een verzoek voor een nieuwe kavel.

Wij hebben de provincie aangesproken hoe het mogelijk is dat de WSB/RMS vergunningsaanvragen maar open blijven staan, immers de bouwlocatie ontbreekt nu en dat is een essentieel onderdeel van de aanvragen.

Het antwoord dat wij van de provincie ontvingen is nogal complex. Kort samengevat zegt men dat de vergunningen natuurlijk gekoppeld zijn aan een bouwlocatie maar of er uiteindelijk wel of geen kavel is de verantwoordelijkheid die ligt bij de aanvrager.

Met andere woorden de provincie kan aanvragen beoordelen en goedkeuren waarvan men op voorhand weet dat deze onbruikbaar zullen zijn. Gezien de werkdruk bij de betrokken afdelingen en het tijdrovend karakter om dit soort aanvragen af te handelen, is dit standpunt op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Daarnaast concluderen we dat de provincie bang lijkt te zijn voor een fikse schadeclaim van WSB/RMS. Wij begrijpen die angst niet zo goed, het is toch volkomen logisch om vergunningsaanvragen af te wijzen met als simpel argument het ontbreken van een essentieel onderdeel, nl een bouwlocatie?

Als we het goed begrepen hebben doet de provincie op dit moment helemaal niets. De drie vergunningsaanvragen liggen op een stapel al meer dan een jaar stof aan te trekken. Er is blijkbaar besloten hier niets mee te doen totdat er meer duidelijk is omtrent de situatie op de Laarberg en daarnaast speculeert de provincie waarschijnlijk op een initiatief van WSB/RMS om de aanvragen in te trekken.

De Laarberg situatie mbt WSB/RMS werd recent nogmaals bevestigd in een raadsvergadering in Oost Gelre (juni 2022), alleen wil WSB/RMS het blijkbaar nog steeds niet begrijpen en houdt men zich stil.

Misschien heeft die houding ook te maken met de nog steeds lopende Raad van State zaak tegen de Wabo-vergunning voor hun project in Venlo. De watervergunning is daar al vernietigd en een nieuwe negatieve uitspraak zou een fikse tegenvaller (doodsteek?) kunnen zijn voor hun plannen daar. Op dat moment zou hun interesse wel eens kunnen verschuiven richting Groenlo…

De kwestie blijft maar hangen in onduidelijkheden maar met enige doortastendheid van de provincie zou dit al veel te lang door-etterende project snel beëindigd kunnen (moeten!) worden.

Alles overziend blijft het nog steeds hoogst onwaarschijnlijk dat hier op de Laarberg ooit zo’n monsterlijke megamestvergister gaat komen maar enige waakzaamheid blijft nog steeds geboden.

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister