MegamestvergisterNEE – update 2.13

Het is allesbehalve eenvoudig om informatie in te winnen bij de overheid, het alom bekende gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden, maakt het tot een frustrerende bezigheid. Maar om de ontwikkelingen in het RMS dossier van nabij te kunnen volgen is een vlotte communicatie met de omgevingsdiensten van groot belang. Onze contacten met de Omgevingsdienst Achterhoek verliepen tot op heden zonder noemenswaardige problemen. Maar nu blijkt dat in verband met reorganisatie het RMS dossier is overgedragen aan de Omgevingsdienst Arnhem en die heeft recent op haar beurt ‘de hete aardappel’ doorgeschoven naar de Omgevingsdienst Rivierenland. Wat kan deze dienst uit de Betuwe aan dit Achterhoeks dossier bijdragen? Wij vinden het een onacceptabele gang van zaken om op zo’n onzorgvuldige wijze met dit maatschappelijk gevoelige en complexe dossier om te gaan.

Via een omweg informatie opgevraagd
Om toch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het project hebben wij via onze contactpersonen enkele vragen laten stellen aan Gedeputeerde Staten. Uit de beantwoording blijkt dat het vergunningstraject op verzoek van RMS/Windvision eind november 2020 voorlopig stopgezet is. Het namelijk niet mogelijk een vergunningsaanvraag in te dienen zonder eerst een goed onderbouwde aanvraag voor de Natuurvergunning uit te werken. Gezien de locatie van de Laarberg in combinatie met de schaalgrootte van de megamestvergister is dit vandaag de dag inderdaad een haast onmogelijke opgave. Tenzij politiek Gelderland natuurlijk opnieuw een mogelijkheid vindt en een oogje toe gaat knijpen, dat zou in lijn zijn met het verloop van de vorige procedure.

Gemeentebestuur houdt informatie achter
Het is alom bekend dat het RMS/Windvision megamestvergisterproject nogal wat maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt en dat de burgers belang hebben bij een eerlijke en vooral open communicatie daar omtrent. Het lijkt erop dat het lokale bestuur van Oost Gelre daar nog steeds anders over denkt. Op 26 november 2020 is er een overleg geweest tussen het gemeentebestuur en de provincie waarin de actuele status rondom het RMS/Windvision project besproken werd. Het zou niet meer dan logisch zijn geweest dat het gemeente bestuur hierover had gecommuniceerd. Nee dus, wij hebben via omwegen opnieuw de laatste stand van zaken zelf moeten achterhalen. 

Hoe gaat dit stinkende verhaal verder?
Deze vraag kunnen we vandaag nog niet volledig beantwoorden maar als de bevoegde instanties zich aan de officieel opgelegde regels gaan houden dan komt er misschien snel een einde aan dit verhaal. 
Vóór het einde van 2021 kunnen de vergunningen, inclusief alle juridische procedures onmogelijk afgerond worden. De vastgelegde deadline voor de aankoop van de bouwgrond op de Laarberg vervalt op 31 december 2021. Hieraan vasthouden zou een ‘elegante’ manier zijn voor de lokale 
gemeentebesturen om het plan definitief van tafel te krijgen zonder risico van een schadeclaim. Het vraagt dan natuurlijk wel om ruggengraat en politieke moed om de druk vanuit Gedeputeerde Staten in Arnhem te weerstaan.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister