UPDATE 30 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 30

Zoals eerder gemeld, hebben we onlangs bericht ontvangen dat de laatste, nog openstaande, natuurwetvergunning door de rechtbank in Arnhem nu ook vernietigd is. Tot onze verbazing heeft de rechtbank na evaluatie van ons eerste punt van kritiek direct al beslist dat dit voldoende was om de natuurwetvergunning te vernietigen. Zal RMS zo naïef is om te denken met het oplossen van dit ene probleem, deze natuurvergunning toch goedgekeurd te krijgen?

Natuurlijk zijn wij tevreden met alle uitspraken van de rechtbank maar van overdreven enthousiasme is er geen sprake want wij zien in deze zaak eigenlijk geen winnaars. 

In de eerste plaats denken wij natuurlijk aan alle deelnemende agrarische ondernemers die zich nu ongelooflijk belazerd moeten voelen. Vanaf het begin is er aan hen niet het echte, volledige verhaal verteld. Alles stond in het teken om zo snel en zo veel mogelijk leveringscontracten voor mest af te sluiten en daarbij direct geld uit de zak van de boeren te kloppen. We hebben in het verleden hierover meerdere keren geschreven en we hopen dat onze waarschuwingen een nog groter financieel onheil hebben voorkomen.

De overheid heeft ook niet gewonnen. Vooral het lokale bestuur heeft zich tot op heden helemaal niets aangetrokken van de zorgen van haar burgers. Steeds de verantwoordelijkheid afschuiven naar de provincie, dat komt het vertrouwen niet ten goede. Oud politicus Jan Pronk zegt: ‘ goede politiek bestaat uit drie pijlers: visie, kennis en inzet’ Als we het RMS project langs deze meetlat leggen, dan is de conclusie wel duidelijk.

RMS is natuurlijk de grote verliezer in dit verhaal en in het verlengde ook zijn kompanen. Alle verkeerde en dure adviezen ten spijt, het zal de onderlinge sfeer niet ten goede komen. 

Toch hebben wij geen medelijden met RMS. Wie niet naar de bezorgde burgers wil luisteren en geen begrip wil opbrengen voor de risico’s van het plan, verdient dat ook niet. Het uitsluitend vertrouwen op agrarische lobbyisten, lokale en provinciale politieke contacten, heeft dit keer duidelijk verkeerd uitgepakt.

Tenslotte zijn wij, als actiecomité, ook geen echte winnaars gezien alle tijd en (negatieve) energie die wij hebben moeten investeren in het tegenhouden van dit onzalige plan. Wij hadden onze energie veel liever in iets opbouwends gestoken.

Door de recente stikstofcrisis zijn er momenteel vele veranderingen op komst. Mestvergisting, zeker op megaschaal, zal op afzienbare, en misschien wel op korte termijn, helemaal overbodig zijn. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat er nu nog financiers te vinden zullen zijn die geld gaan riskeren door te investeren in megamestvergisters. 

En als we deze mega-mestvergissing nu eindelijk achter ons zouden kunnen laten, dan komt u als bewoner van deze regio als enige echte winnaar uit de bus. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister