Een biogasinstallatie in Groenlo is Russische roulette. Wat RMS en De Laarberg in Groenlo ook willen beweren, de recente geschiedenis leert dat biogasproductie, zelfs met kleine tot middelgrote mestvergisters, grote risico’s met zich meebrengt. En de grootste mestvergister van Nederland, die straks naast Groenlo gebouwd wordt, zou wel veilig zijn?

Honderden zware ongelukken en overtredingen van de geurnormen hebben zich de laatste jaren voorgedaan rondom biogasinstallatie in Europa, zoals recent ook nog in Friesland, waar een enorme brand uit brak in een mestvergister die 10 x kleiner is dan de mestvergister op De Laarberg.