MegamestvergisterNEE – update 2.18

Deze titel was een van de reacties die wij ontvingen vanuit onze achterban nadat het nieuws bekend werd dat de aflopende koopoptie op bouwgrond voor de RMS megamestvergister op de Laarberg niet wordt vernieuwd. Uiteraard zijn wij blij dat er nu aan alle onzekerheid een einde is gekomen en dat dit onzalige plan van de baan is. Ook al was het al lange tijd duidelijk dat een realisatie erg onwaarschijnlijk was geworden, toch bleef er altijd nog een stuk onzekerheid hangen.  

Informatie achterhouden
We betreuren dat dit besluit zo lang op zich heeft laten wachten, vooral nu duidelijk is geworden dat de verlenging van de koopoptie juridisch gezien niet eens mogelijk was. Dit was ongetwijfeld al bekend bij het lokale bestuur en had daarom in een veel vroeger stadium gecommuniceerd kunnen en moeten worden.

Communicatie
Veel is de afgelopen acht jaar niet goed verlopen maar vooral op gebied van communicatie heeft de lokale en provinciale overheid grove steken laten vallen. Vanuit de provincie is dat ondertussen erkend en de communicatie is daardoor het afgelopen jaar sterk verbeterd. Het lokale bestuur heeft tot op heden, niet alleen ons, maar alles en iedereen genegeerd. Vanuit de raad van Oost Gelre werd er geopperd om een onderzoek te doen naar het verloop van het RMS project. In onze ogen een goed idee, bestuurlijk Berkelland en Oost Gelre kunnen ongetwijfeld lering trekken uit alle fouten die onderweg gemaakt zijn.

Uw steun
Wij hebben vanaf het begin brede steun ontvangen vanuit de regio en ook  Achterhoekers die hier niet meer wonen hebben ons een hart onder de riem gestoken. Al deze morele en financiële steun is onontbeerlijk geweest voor het slagen van onze actie. We durven te stellen dat de overgrote meerderheid in de regio, maar ook diegene die ons niet steunden, blij zijn dat dit al veel te lang aanslepende dossier nu eindelijk is afgesloten.

Volharding loont
Als werkgroep hebben wij ons vastgebeten in alle facetten van dit project en in samenwerking met ingehuurde specialisten zijn wij in staat geweest inhoudelijk flink tegengas te geven. Daarmee hebben we aangetoond dat niet alles zo maar kán in deze regio, zeker niet als blijkt dat er grote, onverantwoorde risico’s aan kleven.

Onkunde, kennis noch ervaring
Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat er ook andere factoren hebben meegespeeld. Vooral onkunde en het gebrek aan inhoudelijke kennis en ervaring, bij alle bij RMS betrokken partijen, heeft ons flink in de kaart gespeeld.  Puur vertrouwen op je politieke connecties zonder een degelijk uitgewerkt plan heeft dit keer niet gewerkt. Daarnaast is de lokale, agrarische sector op slinkse wijze geld uit de zak geklopt en zijn er Duitse beleggers via een soort piramidespel benadeeld. Al met al gaat het over een substantieel bedrag (paar miljoen euro?) dat verdwenen is, we zijn benieuwd of dit nog een (justitieel?) staartje gaat krijgen.

Ten slotte    
We denken dat velen van u onze stukjes met interesse hebben gelezen om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de megamestvergister, anderen zullen zich hieraan misschien geërgerd hebben. Voor die laatste groep hebben we goed nieuws, we sluiten het hierbij af, dit is hoogst waarschijnlijk onze laatste update over het RMS debacle.                                                                                                     

Onze dank gaat ook uit naar de Elna, die de afgelopen jaren in haar regionale kranten ons de ruimte heeft geboden om u te blijven informeren.

Nogmaals hartelijke dank voor al uw steun en wij wensen u een gelukkig en vooral gezond 2022.

Namens de werkgroep MegaMestVergisterGroenloNEE

Jaap Cannegieter                                     Nico Tijdink

Martin Derks                                            Henk Adema  

Wilma van der Donk                              Rob Bongers

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister