Persbericht

Fusie MegamestvergisterGroenloNee met SLBG

Recent is een fusie tot stand gekomen tussen de St. MegamestvergisterGroenloNee en de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland (SLBG). De SLBG is de afgelopen tien jaar actief geweest in de bestrijding van stankoverlast, milieuschade, monoculturen en landschapsvernieling door de bio-industrie in de provincie Gelderland. Zij verzet zich vooral tegen de bouw van megastallen (varkens, kippen, geiten), tegen overbemesting en tegen grootschalige mestvergisters. Ze was hierin vaak succesvol. Vanaf de eerste plannen van RMS hebben wij dan ook nauw samengewerkt, ook bij het indienen van zienswijzen en beroepschriften.

De naam: MegamestvergisterGroenloNee blijft gehandhaafd maar zal vanaf nu als actiegroep onder de vleugels van SLBG verder gaan. 

Vanaf nu gebruiken we een nieuw bankrekening nummer voor uw donaties:

IBAN : NL 49 RBRB 0956 1492 00 t.n.v. Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland (SLBG).

o.v.v. MMVGN

In verband met de lopende juridische procedures tegen de plannen voor de megamestvergister is uw donatie meer dan ooit nodig!