Eind goed, al goed !

Eind goed, al goed!

De inkt van ons laatste bericht was nog niet droog of we ontvingen van de provincie het bericht dat de WSB/RMS natuurvergunning definitief is afgewezen met als argument dat de bouwkavel op de Laarberg niet meer beschikbaar is. Dit was hier lokaal al meer dan een half jaar bekend maar blijkbaar duurde het zolang voordat dit bericht bij de provincie is doorgekomen. Via deze link kunt u de provinciale afwijzing nalezen.

Ook al ligt deze uitkomst in de lijn met de verwachting, toch zijn we erg blij dat we nu de bevestiging op papier zien. Negen jaar na de start van onze actie kunnen we deze nu eindelijk afronden en kan de champagnekurk van de fles!

Terugkijkend kunnen we concluderen dat het allemaal onnodig lang heeft geduurd. De overheden hebben veel te lang getalmd en hun oren laten hangen naar de agro-lobby en zijn veel te laat gaan luisteren naar de tegenargumenten.

Laten we hopen dat deze uitkomst ook een leermoment is voor de onze lokale en provinciale overheid! Een, maatschappelijk niet gedragen, project tegen beter weten in er proberen door te drukken, dat werkt niet.

We hebben al meermaals onze dank uit gesproken voor alle steun die we hebben mogen ontvangen.

Nogmaals zonder uw morele en financiële steun had ons clubje deze strijd niet vol gehouden.  

Tot ziens!

Werkgroep: MegaMestVergisterGroenloNEE

Jaap Cannegieter

Wilma van der Donk

Martin Derks

Henk Adema 

Nico Tijdink

Rob Bongers 

Werkgroep MegaMestvergisterGroenloNEE is een werkgroep van