MegamestvergisterNEE – update 2.5

Nadat wij een aantal weken geleden het artikel in de Groenlose Gids over de bezorgdheid van de lokale CDA hadden gelezen omtrent de 5G netwerk plannen, meenden wij dat een reactie niet kon uitblijven. Het op deze manier dermate selectief omgaan met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid konden we echt niet onbeantwoord laten passeren. Daarom hebben wij het CDA een brief geschreven in de verwachting daar een reactie op te krijgen. Helaas, het is ondertussen een aantal weken geleden en we hebben geen enkele reactie ontvangen op ons schrijven en daarom publiceren wij deze brief zodat u ook kunt meelezen. 

Groenlo 24 mei 2020

Geacht CDA van Oost Gelre,
Met interesse lazen wij in de Groenlose Gids uw pleidooi om een openbare voorlichtingsavond te organiseren omtrent het uitrollen van 5G netwerk. Relevante, wetenschappelijke literatuur laat zien dat het uitrollen van 5G niet meer straling zal geven dan de bestaande 1 t/m 4G netwerken. Het is toch niet de bedoeling van het CDA om terug te gaan naar de tijd van Ot en Sien om onze regio stralingsarm te maken?

Wij appreciëren het uiteraard dat u initiatief neemt in het belang van de burgers en dat u eventuele risico’s voor de volksgezondheid signaleert. Maar het ergert ons als werkgroep dat u niet thuis geeft daar waar het gaat om de veel acutere en concretere dreiging die uitgaat van het megamestvergister-project op de Laarberg. De oppositie heeft onlangs in de gemeenteraad nog de vraag voorgelegd om een openbare voorlichtingsavond te organiseren omtrent de perikelen rondom de mestvergister, maar daar was het CDA niet voor te vinden. De overheidsinstanties hebben bij het beoordelen van de risico’s van het megamestvergisterplan tot nu toe over de hele linie gefaald gezien het feit dat alle vergunningen vorig jaar door de rechtbank vernietigd zijn. Dat zou toch voor u ook een wake-up call geweest moeten zijn? Of op zijn minst een aanzet om tot actie te komen om te proberen de alsmaar groeiende onrust en onzekerheid bij grote delen van de bevolking, alsmede binnen uw eigen achterban, weg te nemen? 

Ook op onze recente oproep in de Groenlose Gids voor een breed opgezette discussieavond mochten we helaas nog geen reactie ontvangen. Misschien is dit wel het juiste moment om uw standpunt omtrent de mega- mestvergister bij te stellen zoals u dat destijds ook gedaan heeft in de discussie rond de megastallen? Ook in die problematiek was u nogal laat om het ontbreken van maatschappelijk draagvlak te onderkennen. In dit kader zouden wij het waarderen als wij op uw steun kunnen rekenen voor de organisatie van een openbare discussie- of voorlichtingsavond rondom het RMS Bioraffinage plan. We zijn ervan overtuigd dat u voor zo’n initiatief binnen de gemeenteraad een meerderheid gaat vinden. 

Wij zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet,
MegaMest
vergsiterGroenloNEE

We hebben al meerdere malen het lokale bestuur opgeroepen tot een openbare meeting om actuele informatie te delen en de vele openstaande vragen te beantwoorden omtrent het megamestvergisterplan. Daar is zeker nu behoefte aan, het Duitse RMS gaat het opgeven en is in vergaande onderhandeling om het megamestvergisterproject in Groenlo en Venlo ‘door te verkopen’ aan een Belgisch/Nederlandse investeringsmaatschappij. Dat verbaast ons helemaal niet gezien de uiterst wankele financiële basis waarop het hele RMS avontuur gebouwd is.

Ondertussen zijn wij bezig meer achtergronden over deze firma in kaart te brengen. Maar het is nu al wel duidelijk dat dit bedrijf ook geen kennis en ervaring met mestvergisting meebrengt. Wij hebben onze hand uitgestoken in hun richting om kennis te maken en om te horen wat hun plannen zijn maar voorlopig wordt een afspraak afgehouden. Per slot van rekening verdient iedereen het voordeel van de twijfel. 

In volgende updates zullen we verder ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en zullen dan ook meer achtergronden met u delen. Totdat het duidelijk is dat het hele plan van tafel gaat, blijven wij alert en ons maximaal inzetten tegen de komst van een megamestvergister op de Laarberg.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister