Inbreng rondetafelgesprek bio- en mestvergisters : Woensdag 21 oktober 2015 provinciehuis Arnhem.

Door: “MegamestvergisterNee” uit Groenlo

image
Geachte Statenleden,

Wij vertegenwoordigen de actiegroep “Megamestvergisternee” uit Groenlo, welke is ontstaan nadat medio 2014 duidelijk werd dat er vergevorderde plannen zijn om aan de rand van onze stad, hemelsbreed 1500m vanuit het centrum, een
enorme mestfabriek te bouwen.

Deze 55 mlj euro kostende megafabriek, waar o.a. biogas en mestkorrels worden geproduceerd, bestaat uit een enorm mestvergistingscomplex inclusief mestverwerkings-fabriek.
En een megafabriek wordt het: maar liefst 600.000 ton varkensmest en bermgras wordt op jaarbasis vergist en hiermee wordt het de grootste mestfabriek van Europa en misschien wel v.d. wereld.

200-300 mestvrachtwagens gaan dagelijks af en aan rijden. Experts waarschuwen ons alleen al voor de verkeersoverlast en stank dat dit vrachtverkeer gaat geven in en rondom Groenlo.

De zgn. mestlagunes met daarboven de biogaskoepels worden enorm (het woord lagune zegt het al) en krijgen afmetingen van meerdere voetbalvelden. Men gaat nooit eerder bewezen grootschalige technieken toepassen.
Explosies, stankoverlast en giftige gasontsnappingen zijn niet ondenkbaar en kunnen bij deze schaalgrootte kwalijke gevolgen hebben voor de omliggende bedrijven en bewoners.

Kortom: Groenlo en omgeving lijkt experimenteel gebied te worden voor een nieuw omstreden type chemische fabriek.

Van deze ongekende schaalgrootte zijn vele burgers uit Groenlo enorm geschrokken. Een enquête onder de Groenlose bevolking laat dan ook zien dat 2/3 van de inwoners tegen de enorme schaalgrootte is of een kleinere vergister wil.

Stuitend is dat zowel de gemeenteraad, alsmede de bevolking om de tuin zijn geleid als het gaat om de schaalgrootte en milieuvriendelijkheid van de mestfabriek. Tot 3 jaar geleden werd nl. steeds gepraat over een kleinschalige vergister t.b.v. de lokale boeren. Ik heb hier nog een folder uit die tijd waarop u een tractortje met
een zgn. alekoare mest ziet afleveren bij een paar kleine vergistingsbassins……
In 2014 werd echter de schaalgrootte van de fabriek onaangekondigd enorm vergroot. Bewoners en de gemeenteraad werden daar moedwillig niet op gewezen, een zeer kwalijke zaak. Mede omdat de boeren in de wijde omgeving over deze bestemmingplanwijziging wel werden geïnformeerd…….
Kortom de burger en de gemeenteraad zijn om de tuin geleid.

Ook werd in het voortraject steeds beweerd dat het biogas ten goede komt aan de plaatselijke bevolking en industrie. Maar nu blijkt uit de eerste haalbaarheids- onderzoeken dat alle biogasenergie weer in het mestverwerkingsproces moet worden gestopt om o.a. de mest te drogen en de mestkorrels te hygiëniseren…. Kortom, mestvergisting draagt nauwelijks tot niets bij aan de energietransitie, aangezien het overgrote deel van het vergiste mestoverschot voor export ingedroogd moet worden.

En de burgers ondervinden geen enkel voordeel van dit biogas, maar uitsluitend overlast en gevaar.

Er bestaat een reële kans dat Groenlo over een paar jaar met een enorme niet functionerende chemische fabriek zit opgezadeld. Regelmatig kunt u nl. in de media vernemen dat de ene na de andere mestvergistingsinstallatie, ondanks
subsidie, failliet gaat zoals recent nog in Terneuzen.

Wij maken ons verder grote zorgen over ons milieu. Mest bestaat voor 95% uit water, wat op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Echter blijkt uit verschillende incidenten dat het gecompliceerd is om de waterkwaliteit continu te garanderen: vorige maand trokken de waterbedrijven in Brabant nog aan de bel vanwege hoge concentraties antibiotica en mineralen in het drinkwater a.g.v. Brabantse mest- verwerkingsinstallaties.

En wat de werkgelegenheid verder betreft: er bereiken ons signalen van ondernemers die zich niet meer willen vestigen op ons Groenloos industrieterrein, want wie wil er nu investeren naast een dergelijke megamestfabriek met
alle risico’s van dien?
Verder is de omgeving van Groenlo zich aan het ontwikkelen tot een gebied met grote toeristische potentie. De overlast die deze megamestfabriek zal gaan geven aan o.a. de omliggende campings, B&B en Groenlo Vestingstad, en de aanzuigende werking op nog meer intensieve veehouderij en megastallen, is ons inziens een groot gevaar voor die toeristische werkgelegenheid.

Onze leefbaarheid op het platte land komt door deze volgende industrialisatiestap van de intensieve veehouderij nog verder onder druk te staan en ook de natuur holt door die intensivering verder achter uit, en laat ik dan als voorbeeld noemen de dramatische achteruitgang van de Achterhoekse weidevogelstand.

Geachte provincie: energietransitie is een cruciaal thema: wij verzoeken u echter dringend om niet het omstreden mestvergisten hiervoor in te zetten, maar maak echte stappen met milieu-vriendelijkere vormen van energieopwekking zoals aardwarmte en zon / windenergie.

Hiermee voorkomt u tevens dat ons nog mooie Gelderland de Brabantse Peel achterna gaat, en de beerput wordt van de intensieve veehouderij.

Geachte commissie, bedankt voor uw aandacht.

1 reactie

  1. het blijkt me volstrekt duidelijk dat dat ding er niet moet komen! op alle mogelijke manieren zeer milieuongewenst. waar kan ik mijn nee-stem laten horen?
    waar kan eibergen z’n nee-stem achterlaten? wij zitten n.l onder de wind!
    waar is de handtekeningenlijst?

Comments are closed.