UPDATE 27 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 27

Dat de verleende vergunningen voor de megamestvergister niet deugden dat wisten wij al heel lang. We zijn verheugd dat de rechter deze conclusie nu ook heeft getrokken. Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is, dat betekent dat deze zaak voor de rechtbank al heel snel klip-en-klaar was. Twee van de drie vergunningen zijn nu al vernietigd en het is bijna zeker dat de derde vergunning hetzelfde lot zal ondergaan.
Vanaf het begin waren wij er stellig van overtuigd dat bij de beoordeling van een mestfabriek van deze omvang een Milieueffectenrapportage (MER) niet mocht ontbreken. De rechtbank ging hierin mee en dat betekent dat, indien RMS mocht besluiten een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, er dan toch echt een volledige MER nodig zal zijn.
Ook tilde de rechtbank zwaar aan de rommelige en onduidelijke opgave van het energieverbruik versus de energieopbrengst. Ook op dat punt werden de door ons ingebrachte argumenten op waarde geschat.
Wij hebben ook veel tijd gestopt in het argumenteren tegen de watervergunning. In de verleende vergunning werd er geen rekening gehouden met de risico’s van de enorme hoeveelheden afvalwater die in de Leerinkbeek worden geloosd. Wij waren vragende partij voor strenge normering en controle op het lozen van restanten veemedicatie en pesticiden. De rechtbank volgt ons daarin en vindt dit o.a. een reden om deze vergunning te vernietigen.
De vraag blijft voorlopig open of de Provincie en het Waterschap in hoger beroep zullen gaan.
De uitspraken laten aan duidelijkheid niets te wensen over, het lijkt dan ook uitgesloten dat een hogerberoepuitspraak bij de Raad van State anders zal uitvallen.
Het is uiteraard het goed recht van RMS om opnieuw een vergunningsaanvraag in te dienen. De hele procedure zal dan van voren af aan weer doorlopen moeten worden. Het is niet onze verwachting dat RMS zo dom zal zijn dit project in Groenlo nog verder door te zetten, maar wij houden uiteraard een vinger aan de pols.
Wij hebben u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden via vele updates, normaal gesproken is dit onze laatste. Ons werk zit erop, wij danken alle mensen die ons op deze lange en soms moeizame weg gesteund hebben. Zonder uw steun hadden we deze actie nooit zo succesvol kunnen afronden.
Wij wensen u hierbij een fijne vakantie toe, daar gaan wij nu zelf ook van genieten.
Tot ziens!


www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Jaap Cannegieter, Rob Bongers, Wilma van der Donk, Henk Adema, Martin Derks, Nico Tijdink, Paul Wallerbos (ex-lid)