MegamestvergisterNEE – update 2.15

Het is WSB/RMS niet gelukt om de aanpassingen op de vergunningsaanvraag vóór de vastgestelde deadline van 1 juli 2021 in te dienen. Zoals te verwachten was, heeft o.a. de aanvraag voor de natuurvergunning de initiatiefnemers voor onoplosbare problemen gesteld. Derhalve heeft de provincie besloten de vergunning niet te verlenen met verregaande consequenties voor het eventuele verdere verloop van het megamestvergisterplan.

Al twee jaar geleden werden alle vergunningen door de rechtbank vernietigd en in de tussenliggende periode zijn de initiatiefnemers er niet in geslaagd om alle noodzakelijke aanpassingen in de aanvragen door te voeren. Dit geeft een inkijk in de competentie van de Duitse voorganger maar zeker ook in die van WSB Energy, de nieuwe eigenaar van het megamestvergister project.

Toekomst van de megamestvergisterprojecten
De verwachting is dat WSB Energy zich nu in de eerste plaats gaat focussen op de realisatie van het nevenproject in de regio Venlo. Ook daar zijn nog de nodige juridische en technische problemen op te lossen alvorens men maar kan gaan denken aan het bouwen van een megamestvergister. Een voorzichtige inschatting is dat WSB ook in Venlo nog een paar jaar nodig zal hebben voordat daar überhaupt een mestfabriek operationeel kan zijn. Ongetwijfeld zal WSB afwachten hoe het megamestvergisterproject in Venlo gaat evolueren voordat ze beslissen verder te investeren in het project op de Laarberg. In het meest positieve scenario zal het voor de initiatiefnemer nog jaren duren voordat alle obstakels uit de weg zijn geruimd. Niemand kan vandaag de dag goed inschatten hoe de vraag naar mestverwerking zich in de toekomst gaat ontwikkelen, maar dat de vraag de komende jaren zal gaan afnemen, dat is overduidelijk.

Hoogste tijd dat de lokale overheid de realiteit onder ogen ziet
In het licht van de laatste ontwikkeling kunnen de lokale besturen er niet meer omheen dat het WSB/RMS-plan eigenlijk een doodlopende straat is. Het zou verstandig zijn om nu actief in te grijpen, want dit mega-mestvergisterplan gaat zeker de komende jaren geen oplossing bieden voor het mestoverschotprobleem in de regio. Bovendien is het bestuurlijk gezien onacceptabel dat het industriepark de Laarberg eigenmachtig de ogen blijft sluiten voor de realiteit die zegt dat het voor RMS gereserveerde stuk bouwgrond (ca 9 ha!) nog vele jaren braak zal blijven liggen met grote onzekerheid of daar überhaupt een megamestvergister gerealiseerd gaat worden.

Als we nu de tussenbalans opmaken rondom dit mestvergisterplan dan is het resultaat bedroevend: de lokale veehouderij is vele honderdduizenden euro’s lichter gemaakt (opgelicht?), een oplossing voor het mestoverschot probleem is geen millimeter dichterbij gekomen, er is een nog jaren aanslepende onzekerheid voor boeren en de bezorgde bevolking, met als resultaat een steeds verder afbrokkelend vertrouwen in de provinciale en lokale besturen.

Tenslotte
Natuurlijk blijven wij alert de ontwikkelingen volgen, zeker ook de ontwikkelingen in het WSB/RMS Venlo dossier. De ontwikkelingen aldaar zullen voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de toekomst van het plan in Groenlo. We zijn erg benieuwd of WSB Energy in staat zal zijn echt iets van de grond te krijgen, tot nu toe komt men niet veel verder dan het bouwen van mooie verbale luchtkastelen.

We hebben opnieuw een slag gewonnen maar zolang het plan voor een megamestvergister fabriek op de Laarberg niet helemaal van tafel is, zullen wij alert blijven en alle ontwikkelingen rondom WSB/RMS op de voet blijven volgen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister