MegamestvergisterNEE – update 2.8

Het verhaal gaat verder
Ondertussen is duidelijk geworden dat WindVision de restanten van de RMS plannen voor de megamestvergisters in Venlo en Groenlo heeft overgenomen. Eind juli zijn ook de vergunningsaanvragen voor de megamestvergister op de Laarberg opnieuw ingediend. Het is onbegrijpelijk dat men maar blijft volharden in dit, lokaal maatschappelijk, ongewenste project, waar een goed georganiseerde tegenstand actief is. Naar verluidt gaat het om precies hetzelfde project waarvan er een hele hoop technische aspecten slecht doordacht en niet goed uitgewerkt zijn. Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van mestvergisting lijkt zich nu al te gaan wreken.

MER of geen MER, dat is de vraag
Naast de nieuwe vergunningsaanvragen is er ook een nieuwe aanmeldingsnota voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) ingediend. Op basis van deze nota beslist de omgevingsdienst of een echte, volledige MER moet worden uitgevoerd. Bij de vorige procedure in 2018 is de beoordeling niet goed en allesbehalve objectief verlopen. We hebben er weinig vertrouwen in dat de omgevingsdiensten nu wèl de ruimte krijgen om onafhankelijk te mogen oordelen. Helaas is politieke beïnvloeding in dit soort procedures tegenwoordig meer regel dan uitzondering zoals recent nog beschreven werd in de pers (zie link1 en link2 op onze website). Vanaf het begin is er politieke druk om dit megamestvergistingsproject hoe dan ook te laten doorgaan ongeacht de risico’s voor volksgezondheid en milieu. 
In combinatie met de ruime subsidieregelingen heeft dit een onweerstaanbare aantrekkingskracht op opportunistische ondernemers.

Wij bereiden ons voor op het vervolg
Op het moment dat nieuwe vergunningen verleend worden, zullen we met de opgedane kennis en ervaring van de vorige keer beter voorbereid zijn. Daarnaast hebben we in de loop van de tijd ook nieuwe tegenargumenten verzameld die we zeker gaan inzetten. 
En natuurlijk gaan we weer protest aantekenen tegen de nieuwe vergunningen en onze zienswijze opnieuw indienen bij de desbetreffende overheidsinstanties.  

Opnieuw procederen
En mocht dat niet voldoende zijn, dan gaan we opnieuw de stap richting rechtbank zetten. Daar zullen we pas echt onze kaarten op tafel leggen en dat zal voor de tegenpartij wel eens opnieuw een onaangename verrassing kunnen worden. We vertrouwen erop dat de rechtbank na een zorgvuldige en vooral objectieve beoordeling de nieuwe vergunningen opnieuw gaat vernietigen. Daarna ligt er voor beide partijen natuurlijk nog de weg open voor een eventuele hoger beroep procedure.

Schip in de branding
Procedures kunnen lang aanslepen. Als voorbeeld halen we graag nog eens de actie aan tegen de mestvergister in Varsseveld, een project dat ondertussen volledig lijkt vastgelopen in een moeras van procedures en rechtszaken. Uiteindelijk heeft de actiegroep tegen deze mestvergister in 2013 in hoger beroep verloren en kreeg AgroGas in principe groen licht voor de bouw. Daarna zijn er door de actiegroep telkens weer nieuwe tekortkomingen aan het licht gebracht met nieuwe klachtenprocedures en rechtszaken tot gevolg. Nu anno 2020, is er nog steeds niets gerealiseerd in Varsseveld en lopen er op dit moment nog een 4-tal rechtszaken. Of deze mestvergister er ooit nog gaat komen is de grote vraag.  Laat het fiasco in Varsseveld een baken in zee zijn voor WindVision, want taaie goed georganiseerde actiegroepen kunnen maatschappelijk ongewenste projecten heel lang tegenhouden.  

Gebrek aan communicatie 
WindVision maakt een verkeerde inschatting als men denkt de megamestvergister in Groenlo te kunnen bouwen zonder rekening te hoeven houden met de negatieve gevoelens die er leven bij de meerderheid van de lokale bevolking. Een vergissing die WindVision al eerder heeft gemaakt maar waaruit blijkbaar geen lering heeft getrokken. In Belgisch Limburg (omgeving Bilzen) heeft WindVision ook in het stof moeten bijten rondom een lokaal niet gewenst windmolen-project, ook daar werd de lokale bevolking niet gehoord met alle negatieve gevolgen van dien. 

Tenslotte
Wij hebben er niet voor gekozen om de strijd opnieuw aan te gaan maar laat het duidelijk zijn, wij gaan niet opzij of van standpunt veranderen.                   

          geen megamestvergister op de Laarberg!

Ook al is er nog een lange weg te gaan en een groot aantal hobbels te nemen, we weten toch allemaal hoe de strijd tussen David en Goliath uiteindelijk is geëindigd?

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister