College Oost Gelre negeert roep om openheid en informatie. De Megamestvergister van RMS wordt stilzwijgend naar binnen gehaald!
De PvdA vraagt om een extra informatieavond maar dat wordt door het College afgewezen.
Richard Klein Tank vindt dat het college een aanvullende informatiebijeenkomst moet organiseren over de mestvergister van RMS. Foto: Kyra Broshuis
Lees hier het artikel