De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 3e update UPDATE 3 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 3 Er gaan al lange tijd geruchten over de achtergronden van RMS, het Duitse bedrijf dat plannen heeftLees verder

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 2e update UPDATE 2 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 2 Wordt het mestprobleem met de komst van de RMS Megamestvergister nu opgelost of krijgen de veehouders nogLees verder

De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen. UPDATE 1 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 1 Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalenLees verder

Update 17 april 2015 Het is stil rondom de megamestvergister. RMS GmbH wilde in januari de vergunning aanvragen. Inmiddels zijn we echter bijna 3 maanden verder. Wij vermoeden dat het vinden van een geldschieter (54 mlj € !) en de resultaten van de technische haalbaarheidsstudie hen op dit moment behoorlijkLees verder