Is het gemeentebestuur Oost-Indisch doof? UPDATE 13 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 13 Het gemeentebestuur van Oost-Gelre en Berkelland blijft ons verbazen als het gaat over de megamestvergister op het industrieterrein de Laarberg. Er is nauwelijks sprake van actieve communicatie richting de samenleving. Het gemeentebestuur van Berkelland lijkt niet echt geïnteresseerdLees verder

De strijd gaat door!   UPDATE 12 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 12   Onlangs hebben wij de aangepaste vergunning voor de RMS Megamestvergister ontvangen met daaraan gekoppeld de antwoorden op alle ingediende zienswijzen. Dat de vergunning er ging komen, dat is voor ons geen verrassing. Dit besluit was politiek gezienLees verder

De run op bermgras   UPDATE 11 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 11   In de vergunningsaanvraag van RMS werd contractueel vastgelegd dat er maar een beperkt aantal vergistingsproducten in de megamestvergister gebruikt mogen worden. Het hoofd-product bestaat uit dierlijke drijfmest (jaarlijks c.a. 450.000 ton). Drijfmest alleen is moeilijk om teLees verder

Waarom ontloopt RMS alle verantwoordelijkheid ? UPDATE 10 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 10 Wij hebben enige tijd geleden RMS en kompanen uitgenodigd om samen een openbare discussieavond te houden om onze vragen en die van bezorgde burgers te beantwoorden. RMS heeft deze uitnodiging helaas zonder enige uitleg afgewezen. Dankzij onzeLees verder

Worden de risico’s van het afvalwater onderschat ? UPDATE 9 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 9 De Megamestvergister wordt door RMS ook wel een bioraffinaderij genoemd. Maar de naam ‘chemische mestverwerkende fabriek’ zou de lading veel beter dekken. Dat het gemeentebestuur voor dit type vervuilende industrie op bepaalde zones van deLees verder

Van geur naar stank? UPDATE 8 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 8 Wij zijn hier in de mooie Achterhoek wel wat gewend. Een beetje varkens- of koeienlucht, dat hoort bij het leven op het platteland en daar hebben we het hier niet over. Maar wat als geur wél stank wordt? BijLees verder

Waarom ondervinden mestvergisters toch overal zoveel weerstand ? UPDATE 7 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 7 MegamestvergisterGroenloNEE houdt zich bezig met protesteren tegen de plannen van RMS om op de Laarberg in Groenlo een megamestvergister te gaan bouwen. In dat kader hebben wij diverse contacten gelegd met andere actiegroepen die ookLees verder

Moeten wij Duitse experimentele mestvergisters subsidiëren? UPDATE 6 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 6 Er is veel subsidiegeld nodig om een mestvergister financieel rendabel te laten draaien. Dit geldt zeker voor de megamestvergister zoals RMS die wil gaan bouwen op de Laarberg. Om maximaal te profiteren van de subsidiemogelijkheden, zijn erLees verder

Welk belang heeft de Laarberg bij een MegaMestVergister? UPDATE 5 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 5 Industriepark de Laarberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Oost Gelre en Berkelland met als doelstelling het terrein tussen Eibergen en Groenlo te ontwikkelen voor groei en werkgelegenheid. In dit kader mag je alsLees verder

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 4e update UPDATE 4 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 4 Wij hebben onlangs een zienswijze ingediend tegen de komst van de megamestvergister op de Laarberg. Naast deLees verder