MegamestvergisterNEE – update 2.7 Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het  ambitieuze Bio-Based Transitie parkis helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.    Struisvogels In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht besteedLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.6 Een nieuwe eigenaar of toch niet?Zoals wij reeds in onze vorige update hebben gemeld, is er momenteel sprake van een overname van RMS. De activiteiten, of beter gezegd de papieren plannen, worden waarschijnlijk overgenomen door de Belgisch-Nederlandse onderneming WindVision. Voor zover wij hebben kunnen nagaan wordtLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.5 Nadat wij een aantal weken geleden het artikel in de Groenlose Gids over de bezorgdheid van de lokale CDA hadden gelezen omtrent de 5G netwerk plannen, meenden wij dat een reactie niet kon uitblijven. Het op deze manier dermate selectief omgaan met mogelijke risico’s voor deLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.4 Er zijn aanwijzingen dat virussen zich meer verspreiden in gebieden met intensieve veehouderij en daardoor de kans verhogen dat mensen besmet raken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een direct verband is tussen fijnstof en verspreiding van ziektekiemen zoals het coronavirus. Fijnstof verspreidt virussenHet verspreiden vanLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.3  Enige weken geleden kondigden de overheidsdiensten ODRN/ODA aan dat RMS voor 30 maart een nieuwe vergunningsaanvraag voor de mestvergister op de Laarberg zou gaan indienen. Nu, twee weken later, komen ze met een persbericht waarin staat dat de vergunningsaanvraag van RMS uitstel krijgt tot 1 augustusLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.2 Wij vonden het belangrijk om het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre een brief te sturen met daarin een verzoek om het bestemmingsplan op de Laarberg nogmaals te herzien. In 2014 werd dit bestemmingsplan al eens aangepast omwille van de lancering van het ambitieuze Bio-Based TransitieLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.1 Er gingen al langere tijd geruchten rond, maar deze week werd bevestigd dat RMS opnieuw een vergunningsaanvraag gaat indienen voor de megamestvergister op de Laarberg.Ondanks de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, is iedereen vrij om het alsnog een keer te proberen.Ondanks de weerstandLees verder

UPDATE 30 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 30 Zoals eerder gemeld, hebben we onlangs bericht ontvangen dat de laatste, nog openstaande, natuurwetvergunning door de rechtbank in Arnhem nu ook vernietigd is. Tot onze verbazing heeft de rechtbank na evaluatie van ons eerste punt van kritiek direct al beslist dat dit voldoende was om de natuurwetvergunning te vernietigen. Zal RMS zo naïef is om te denken met het oplossen van dit ene probleem, deze natuurvergunning toch goedgekeurd te krijgen? Natuurlijk zijn wij tevreden met alle uitspraken van de rechtbank maar van overdreven enthousiasme is er geen sprake want wijLees verder

UPDATE 29 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 29 Eind vorige week kregen wij van de rechtbank in Arnhem het bericht dat de natuurbeschermingsvergunning (Wnb) ook is vernietigd. Wij zijn de details van de uitspraak nog aan het bestuderen. Wij hadden een lange lijst met bezwaren ingediend maar de rechtbank heeft na het bestuderen van ons eerste punt van kritiek, de vergunningLees verder

UPDATE 28 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 28 Wij hebben lange tijd niets van ons laten horen maar dat betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Wij blijven de ontwikkelingen omtrent het RMS project op de voet volgen. Op dit moment zijn wij nog steeds in afwachting van de uitspraak vanLees verder