De harde feiten over grootschalige mestverwerkingOnder deze titel heeft de Stichting Brabants Burgerplatform een interessant overzichtsartikel geschreven waarvan wij de belangrijkste conclusies graag met u willen delen.  Eigenbelang eerstBelangengroepen, met name de agrarische lobbyisten met in hun kielzog de lokale, provinciale en landelijke politici, laten zich maar niet overtuigen door de negatieve praktijkervaringen of wetenschappelijke inzichten rondom de mestverwerking. Zij houden hardnekkig vast aan hunLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.12 Onlangs werd bekend gemaakt dat de bouwplannen van een grote mestvergister in Limburg zijn mislukt. Op het industrieterrein Chemelot (de voormalige site van DSM) is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Zitta-Biogas megamestvergister, een project dat op papier zelfs nog een slag groter zou worden dan de beoogde megamestfabrieken van RMS/Windvision. Wij volgden dit project al langere tijd omdat er raakvlakken zijn met de mestvergisterplannen in Groenlo en Venlo. Zitta-Biogas versus RMS Er is wel een aantal fundamenteleLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.11 Een dramatische gebeurtenisBij een tragisch ongeval in Bristol (UK) zijn recent vier mensen omgekomen en meerdere personen gewond geraakt. Op een waterzuiveringsinstallatie is een relatief kleine vergistingstank geëxplodeerd en in brand gevlogen. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat met een vergistingsinstallatie maar wel dat er nu zoveel dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Het is een gevaar waar al dikwijls voor gewaarschuwd werd, het was nietLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.10 De Brabantse Milieu Federatie heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mestverwerkingsinstallaties op de omgeving. In het onderzoek werden 8 bestaande locaties in Brabant betrokken. Door middel van een enquête onder de omwonenden heeft men de overlast, veroorzaakt door bestaande mestverwerkers, in kaart gebracht.   StankoverlastUitLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.9 Van de regen in de drup?Op dit moment lopen de nieuwe vergunningsaanvragen voor de megamestvergister en daar wordt door de overheid inhoudelijk niet over gecommuniceerd. Het blijft dus afwachten hoe een en ander gaat verlopen. De tussentijd hebben wij benut om onderzoek te doen naar de achtergronden van de nieuwe eigenaar. Windvision is een bedrijvengroep die bestaat uit een woud aan bv’s en holdings. Het lijktLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.8 Het verhaal gaat verderOndertussen is duidelijk geworden dat WindVision de restanten van de RMS plannen voor de megamestvergisters in Venlo en Groenlo heeft overgenomen. Eind juli zijn ook de vergunningsaanvragen voor de megamestvergister op de Laarberg opnieuw ingediend. Het is onbegrijpelijk dat men maar blijft volharden in dit, lokaal maatschappelijk, ongewenste project, waar een goed georganiseerde tegenstand actief is. Naar verluidt gaat het om precies hetzelfde project waarvan er een hele hoop technischeLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.7 Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het  ambitieuze Bio-Based Transitie parkis helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.    Struisvogels In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht besteedLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.6 Een nieuwe eigenaar of toch niet?Zoals wij reeds in onze vorige update hebben gemeld, is er momenteel sprake van een overname van RMS. De activiteiten, of beter gezegd de papieren plannen, worden waarschijnlijk overgenomen door de Belgisch-Nederlandse onderneming WindVision. Voor zover wij hebben kunnen nagaan wordtLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.5 Nadat wij een aantal weken geleden het artikel in de Groenlose Gids over de bezorgdheid van de lokale CDA hadden gelezen omtrent de 5G netwerk plannen, meenden wij dat een reactie niet kon uitblijven. Het op deze manier dermate selectief omgaan met mogelijke risico’s voor deLees verder