MegamestvergisterNEE – update 2.15 Het is WSB/RMS niet gelukt om de aanpassingen op de vergunningsaanvraag vóór de vastgestelde deadline van 1 juli 2021 in te dienen. Zoals te verwachten was, heeft o.a. de aanvraag voor de natuurvergunning de initiatiefnemers voor onoplosbare problemen gesteld. Derhalve heeft de provincie besloten de vergunning niet te verlenen met verregaande consequenties voor het eventuele verdere verloop van het megamestvergisterplan. Al twee jaar geleden werden alleLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.14 Wij hebben vorige maand online overleg gehad met WSB Energy bv, de nieuwe eigenaren van het RMS plan. De naam Windvision wordt niet meer gebruikt, deze bedrijfstak is onlangs doorverkocht aan een externe investeerder. WSB wil als projectontwikkelaar actief worden op het gebied van wind- enLees verder

De gemeente Oude IJsselstreek heeft, na heel lang talmen, eindelijk de knoop doorgehakt en de bouwgrond van Agrogas teruggevorderd. Dit betekent nu het definitieve einde voor dit mestvergisterproject in Varsseveld (Klik hier voor meer achtergrondinformatie) . Agrogas probeert al jarenlang tevergeefs de financiering rond te krijgen voor een mestvergisterinstallatie die weliswaar kleiner van opzet is, maar technisch gezien veel raakvlakken heeft met het RMS megamestvergister plan in Groenlo. Daarnaast bleven ook de juridische problemen met de vergunningen voortslepen.  Het lag in deLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.13 Het is allesbehalve eenvoudig om informatie in te winnen bij de overheid, het alom bekende gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden, maakt het tot een frustrerende bezigheid. Maar om de ontwikkelingen in het RMS dossier van nabij te kunnen volgen is een vlotte communicatie met de omgevingsdiensten van groot belang. Onze contacten met de Omgevingsdienst Achterhoek verliepen tot op heden zonder noemenswaardige problemen. Maar nuLees verder

De harde feiten over grootschalige mestverwerkingOnder deze titel heeft de Stichting Brabants Burgerplatform een interessant overzichtsartikel geschreven waarvan wij de belangrijkste conclusies graag met u willen delen.  Eigenbelang eerstBelangengroepen, met name de agrarische lobbyisten met in hun kielzog de lokale, provinciale en landelijke politici, laten zich maar niet overtuigen door de negatieve praktijkervaringen of wetenschappelijke inzichten rondom de mestverwerking. Zij houden hardnekkig vast aan hunLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.12 Onlangs werd bekend gemaakt dat de bouwplannen van een grote mestvergister in Limburg zijn mislukt. Op het industrieterrein Chemelot (de voormalige site van DSM) is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Zitta-Biogas megamestvergister, een project dat op papier zelfs nog een slag groter zou worden dan de beoogde megamestfabrieken van RMS/Windvision. Wij volgden dit project al langere tijd omdat er raakvlakken zijn met de mestvergisterplannen in Groenlo en Venlo. Zitta-Biogas versus RMS Er is wel een aantal fundamenteleLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.11 Een dramatische gebeurtenisBij een tragisch ongeval in Bristol (UK) zijn recent vier mensen omgekomen en meerdere personen gewond geraakt. Op een waterzuiveringsinstallatie is een relatief kleine vergistingstank geëxplodeerd en in brand gevlogen. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat met een vergistingsinstallatie maar wel dat er nu zoveel dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Het is een gevaar waar al dikwijls voor gewaarschuwd werd, het was nietLees verder