Bij buurtbewoners viel er de afgelopen week een uitnodiging in de bus om op 30 november in de Mattelier inzage en toelichting te krijgen op de nieuwste uitbreidingsplannen van het industriepark de Laarberg. In eerste instantie dachten wij aan een vervroegde 1 april grap, maar na enig onderzoek blijkt ditLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.17 Eind augustus stuurden wij een open brief aan de Laarberg. Deze brief heeft voor de nodige reuring gezorgd: er volgden briefwisselingen tussen meerdere partijen, de mestvergister kwam opnieuw op de agenda van de gemeenteraden in Oost Gelre en Berkelland en er verschenen meerdere artikelen en opiniestukjes in de pers en op internet. Onze open brief aan de Laarberg heeft zijn doel dus duidelijkLees verder

Onder deze titel is er deze maand bij het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een interessant overzichtsartikel over mestvergisting verschenen. In dit artikel wordt nogmaals duidelijk dat veel van de aannamen bij mestvergisting projecten simpelweg niet juist zijn. Dit artikel is het vierde verslag in de reeks rondom de gehele mest-problematiek in Nederland. Wij verwijzen uLees verder

Beste Sympathisanten, In juli kwam het bericht al naar buiten dat de megamestvergister in Groenlo geen natuurvergunning gaat krijgen. Gaat het een kansloze missie worden ? Lees het verder in onze nieuwsbrief. Met vriendelijke groet,Werkgroep Leefbaar Buitengebied Gelderland / MegaMestVergisterGroenloNEE Website MegamestvergisterGroenloNEEFacebookTwittermail: STMMVGN@gmail.com  Uw financiële steun kunt u overmaken naar:Lees verder

Discussie rondom de aflopende koopoptie op bouwgrond op de Laarberg Om het algemeen belang te dienen, hebben wij onlangs via een open brief een oproep aan de directie van de Laarberg gedaan om de al bijna 8 jaar lopende koopoptie op bouwgrond voor het WSB/RMS plan niet opnieuw voor vele jaren te verlengen.                                                Lees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.16 Wij hebben een open brief gestuurd naar de directeur van de Laarberg waarin wij een oproep doen om de al vele jaren lopende koopoptie met RMS/WSB voor de aankoop van de bouwkavel niet opnieuw te verlengen. Deze koopoptie loopt nu al van eind 2013 en gezien de nieuwe problemen met de verlening van de vergunning is erLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.15 Het is WSB/RMS niet gelukt om de aanpassingen op de vergunningsaanvraag vóór de vastgestelde deadline van 1 juli 2021 in te dienen. Zoals te verwachten was, heeft o.a. de aanvraag voor de natuurvergunning de initiatiefnemers voor onoplosbare problemen gesteld. Derhalve heeft de provincie besloten de vergunning niet te verlenen met verregaande consequenties voor het eventuele verdere verloop van het megamestvergisterplan. Al twee jaar geleden werden alleLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.14 Wij hebben vorige maand online overleg gehad met WSB Energy bv, de nieuwe eigenaren van het RMS plan. De naam Windvision wordt niet meer gebruikt, deze bedrijfstak is onlangs doorverkocht aan een externe investeerder. WSB wil als projectontwikkelaar actief worden op het gebied van wind- enLees verder

De gemeente Oude IJsselstreek heeft, na heel lang talmen, eindelijk de knoop doorgehakt en de bouwgrond van Agrogas teruggevorderd. Dit betekent nu het definitieve einde voor dit mestvergisterproject in Varsseveld (Klik hier voor meer achtergrondinformatie) . Agrogas probeert al jarenlang tevergeefs de financiering rond te krijgen voor een mestvergisterinstallatie die weliswaar kleiner van opzet is, maar technisch gezien veel raakvlakken heeft met het RMS megamestvergister plan in Groenlo. Daarnaast bleven ook de juridische problemen met de vergunningen voortslepen.  Het lag in deLees verder