Eind goed, al goed! De inkt van ons laatste bericht was nog niet droog of we ontvingen van de provincie het bericht dat de WSB/RMS natuurvergunning definitief is afgewezen met als argument dat de bouwkavel op de Laarberg niet meer beschikbaar is. Dit was hier lokaal al meer dan eenLees verder

Laten we beginnen met het geruststellende bericht dat er op dit moment geen echte ontwikkelingen zijn in het megamestvergister verhaal. De bouwkaveloptie op de Laarberg is definitief ingetrokken en er zijn op dit moment geen contacten meer tussen Laarberg en WSB/RMS. Dit betekent overigens niet dat het uitgesloten is datLees verder

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de hoger beroep dat door onze collega’s in Limburg is aangespannen, tegen de verleende vergunningen voor de bouw van RMS megamestvergister in Venlo. Deze megamestvergister moet een kopie worden van de RMS megamestvergister in Groenlo. De eerste uitspraak laat daar aan duidelijkheid niets te wensen over, de watervergunning is vernietigd en wel zodanig datLees verder

We hebben de uitkomst van de recente raadsvergadering omtrent de Laarberg met grote interesse gevolgd en daarna de uitkomst nog eens goed geanalyseerd. Daarbij hebben we de laatste ontwikkelingen op provinciaal niveau ook meegenomen. Wij zijn al jarenlang voorvechter van een herbestemming van het Bio-Based deel van de Laarberg. VanafLees verder

Bij buurtbewoners viel er de afgelopen week een uitnodiging in de bus om op 30 november in de Mattelier inzage en toelichting te krijgen op de nieuwste uitbreidingsplannen van het industriepark de Laarberg. In eerste instantie dachten wij aan een vervroegde 1 april grap, maar na enig onderzoek blijkt ditLees verder

Discussie rondom de aflopende koopoptie op bouwgrond op de Laarberg Om het algemeen belang te dienen, hebben wij onlangs via een open brief een oproep aan de directie van de Laarberg gedaan om de al bijna 8 jaar lopende koopoptie op bouwgrond voor het WSB/RMS plan niet opnieuw voor vele jaren te verlengen.                                                Lees verder

De eerste rechtszaak tegen de vergunning voor de RMS MegaMestVergister in Groenlo zal plaatsvinden op 22 Mei van 09.30 tot 12.00 Het adres van de rechtbank is: Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem. Indien u met de auto komt kunt het best parkeren in de Q parking, Broerenstraat 51 6811 EBLees verder

Persbericht Fusie MegamestvergisterGroenloNee met SLBG Recent is een fusie tot stand gekomen tussen de St. MegamestvergisterGroenloNee en de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland (SLBG). De SLBG is de afgelopen tien jaar actief geweest in de bestrijding van stankoverlast, milieuschade, monoculturen en landschapsvernieling door de bio-industrie in de provincie Gelderland. Zij verzet zich vooral tegen de bouwLees verder

Hand in hand voor een gezond Oost-Gelre en Berkelland Wij, de Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE, maken ons al lange tijd grote zorgen over de bouwplannen van een Megavergistings-fabriek op industrieterrein de Laarberg. Een fabriek op deze schaalgrootte vormt een directe bedreiging voor ons leefmilieu en veiligheid voor de wijde omgeving. Tevens geeftLees verder

KLIK OP DE AFBEELDING EN TEKEN DE PETITIE !! En klik zeker ook om u aan te melden voor de Openbare Infoavond op 25 april 2018 om 20.00 uur in Cultureel Centrum de Mattelier in Groenlo. (Deze avond heeft al plaats gevonden).Lees verder