Hoeveel spijt je kunt hebben van een overname ? Nadat WSB Energy de restanten van de RMS megamestvergisterplannen heeft overgenomen, hebben ze alleen maar tegenslagen gekend. Ook de recente uitspraak van de Raad van State in de zaak Wabo-vergunning van RMS Venlo heeft, zoals wij al zagen aankomen, opnieuw vernietigendLees verder

Ingezonden stuk in Trouw van 31 maart 2022 door Sandra de Haan Hier een opinie zoals verwoord in de Trouw van dd 31 maart jl. Daarin worden de argumenten zoals wij deze, als Werkgroep ‘Megamestvergister Groenlo NEE’, al jaren verkondigen nog eens haarfijn op een rij gezet. Mestvergisting is gewoon een manierLees verder

Onder deze titel is er deze maand bij het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een interessant overzichtsartikel over mestvergisting verschenen. In dit artikel wordt nogmaals duidelijk dat veel van de aannamen bij mestvergisting projecten simpelweg niet juist zijn. Dit artikel is het vierde verslag in de reeks rondom de gehele mest-problematiek in Nederland. Wij verwijzen uLees verder

Overheden werpen geen grote barrières op voor bedrijven die allerlei soorten afval verwerken; ze keren zelfs subsidie uit om hen te helpen innoveren. Toch vergroot ook dat ‘de gelegenheid tot en de winstgevendheid van milieucriminaliteit’, schrijft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dat dit geen theorie is bleek bij deLees verder

College Oost Gelre negeert roep om openheid en informatie. De Megamestvergister van RMS wordt stilzwijgend naar binnen gehaald! De PvdA vraagt om een extra informatieavond maar dat wordt door het College afgewezen. Richard Klein Tank vindt dat het college een aanvullende informatiebijeenkomst moet organiseren over de mestvergister van RMS. Foto:Lees verder

RMS WIL MEGAVERGISTER AAN DE RAND VAN GROENLO NU BOUWEN ZONDER EEN GEDEGEN VEILIGHEIDS- EN MILIEUTOETS ? Deze week 2 opmerkelijke ontwikkelingen rondom de Grolse megamestfabriek: 1) Een persbericht van de ODA (vergunning verlenende instantie) waarin wordt aangegeven dat nu dan eindelijk, met een vertraging van meer dan een jaar,Lees verder

Afgelopen week heeft staatssecretaris Sharon Dijkstra richting de varkenshouderij aangegeven dat ze niet gelooft in een “race to the bottom”. De varkenshouderij moet volgens haar “vooral niet meer en goedkoper produceren, maar vooral duurzamer”. Dit streven naar duurzaamheid en kleinschaligheid waarbij de boer een betere prijs krijgt voor zijn vleesLees verder