Onder deze titel is er deze maand bij het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een interessant overzichtsartikel over mestvergisting verschenen. In dit artikel wordt nogmaals duidelijk dat veel van de aannamen bij mestvergisting projecten simpelweg niet juist zijn. Dit artikel is het vierde verslag in de reeks rondom de gehele mest-problematiek in Nederland. Wij verwijzen uLees verder

Overheden werpen geen grote barrières op voor bedrijven die allerlei soorten afval verwerken; ze keren zelfs subsidie uit om hen te helpen innoveren. Toch vergroot ook dat ‘de gelegenheid tot en de winstgevendheid van milieucriminaliteit’, schrijft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dat dit geen theorie is bleek bij deLees verder

College Oost Gelre negeert roep om openheid en informatie. De Megamestvergister van RMS wordt stilzwijgend naar binnen gehaald! De PvdA vraagt om een extra informatieavond maar dat wordt door het College afgewezen. Richard Klein Tank vindt dat het college een aanvullende informatiebijeenkomst moet organiseren over de mestvergister van RMS. Foto:Lees verder

RMS WIL MEGAVERGISTER AAN DE RAND VAN GROENLO NU BOUWEN ZONDER EEN GEDEGEN VEILIGHEIDS- EN MILIEUTOETS ? Deze week 2 opmerkelijke ontwikkelingen rondom de Grolse megamestfabriek: 1) Een persbericht van de ODA (vergunning verlenende instantie) waarin wordt aangegeven dat nu dan eindelijk, met een vertraging van meer dan een jaar,Lees verder

Afgelopen week heeft staatssecretaris Sharon Dijkstra richting de varkenshouderij aangegeven dat ze niet gelooft in een “race to the bottom”. De varkenshouderij moet volgens haar “vooral niet meer en goedkoper produceren, maar vooral duurzamer”. Dit streven naar duurzaamheid en kleinschaligheid waarbij de boer een betere prijs krijgt voor zijn vleesLees verder

Inmiddels zijn we op twitter een wekelijks journaal gestart met berichten over ongevallen rondom mestvergistings- en biogasinstallaties en nog meer van die zogenaamde veilige installaties. Hier ons overzicht van de afgelopen week (klik op de betreffende afbeelding): 19-03-2015: 17-03-2015: 13-03-2015:Lees verder