MegamestvergisterNEE – update 2.16

Wij hebben een open brief gestuurd naar de directeur van de Laarberg waarin wij een oproep doen om de al vele jaren lopende koopoptie met RMS/WSB voor de aankoop van de bouwkavel niet opnieuw te verlengen. Deze koopoptie loopt nu al van eind 2013 en gezien de nieuwe problemen met de verlening van de vergunning is er op dit moment geen enkel uitzicht op realisatie van dezemegamestvergister. 


Open brief aan dhr. J. Okkema, directeur de Laarberg 

​​​​​​​​​Augustus 2021                                                                                                            

Geachte heer Okkema,                                                                                                                                     

Zoals u ongetwijfeld ook vernomen heeft zijn er opnieuw problemen ontstaan met de hernieuwde vergunningsaanvragen voor het RMS project op uw terrein. Dit betekent concreet dat een eventuele realisatie van deze mestverwerkingsinstallatie op de Laarberg opnieuw jaren vertraging heeft opgelopen.

Op uw website staat kavel bestemd voor het RMS project ingekleurd als zijnde verkocht. Uit documenten die wij middels een WOB procedure hebben opgevraagd, blijkt echter dat er geen sprake is van verkoop maar slechts van een koopoptie. In november 2013 werd deze koopoptie tussen de partijen afgesloten en in 2017 aangepast en hernieuwd.  Volgens onze informatie verloopt deze koopoptie nu eind 2021.                                                                                                                                                          

Meer en meer wordt het nu duidelijk dat de kans op een realisatie van een RMS mestverwerkingsinstallatie op de Laarberg erg klein is geworden. Maar zolang de koopoptie blijft bestaan, blijft de onzekerheid boven de markt hangenschadelijk voor een grote groep bezorgde burgers maar zeker ook voor de agrarische sector. Deze onzekerheid bestaat al vanaf 2013 en er heerst nu grote bezorgdheid dat de Laarberg de koopoptie opnieuw voor vele jaren gaat verlengen.

De Laarberg heeft nu de mogelijkheid om op korte termijn hieraan een einde te maken en daarom doen wij een dringend beroep op u om de koopoptie met de nieuwe eigenaar WSB Energy van het RMS project eind dit jaar niet opnieuw te verlengen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijk groet,

werkgroep MegaMestVergisterGroenloNEE


Zoals wij in de brief al vermelden hebben wij middels een WOB procedure een aantal documenten opgevraagd betreffende de ‘grondaankoop’ op de Laarberg door RMS. In de brief van juni 2017 bevestigt de Laarberg dat er een koopovereenkomst is gesloten met RMS. Uit de mail van april 2019 blijkt echter dat er geen sprake is van koop maar van een koopmogelijkheid onder voorwaarden. Uit de Memo aan de Gemeenteraad Oost Gelre van maart 2020 blijkt dat de Laarberg nieuwe afspraken heeft gemaakt met RMS en dat contractueel is vastgelegd dat als uiterste datum van levering 31 december 2021 is bepaald.

We gaan het zien of onze oproep wordt opgepakt, in de eerste plaats natuurlijk door de Laarberg zelf maar daarnaast hopelijk ook door het lokale bestuur en de politiek. 

Laten we positief afsluiten en de verwachting uitspreken dat er nu eindelijk aan alle onzekerheid rondom dit megamestvergisterverhaal snel een einde komt.Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister