Discussie rondom de aflopendkoopoptie op bouwgrond op de Laarberg

Om het algemeen belang te dienen, hebben wij onlangs via een open brief een oproep aan de directie van de Laarberg gedaan om de al bijna 8 jaar lopende koopoptie op bouwgrond voor het WSB/RMS plan niet opnieuw voor vele jaren te verlengen.                                                                                                  

U kunt hier onze oproep aan de Laarberg nog eens nalezen.

Wij ontvingen helaas een strikt formeel antwoord van de Laarberg, er werd niet inhoudelijk gereageerd op onze oproep. Ook is het opvallend dat de Laarberg blijft spreken over een koopovereenkomst, hier is dan wel sprake van een heel bijzondere overeenkomst, aangezien deze na 8 jaar nog steeds niet is afgerekend!  

U kunt hier het antwoord van de Laarberg nalezen.

Van LTO Noord en POV ontving de Laarberg daarna ook een brief met een andere strekking waarbij men het blijkbaar ook nodig vond onze woorden te verdraaien. 

Verder was het opvallend dat in hun gezamenlijk schrijven geen enkel besef doorklinkt van de actuele ontwikkelingen die gaande zijn in hun eigen wereld, zoals het stikstof probleem, de krimp van de veestapel, het dreigende mestverwerkingsoverschot, stuk voor stuk thema’s die bij hen blijkbaar nog niet echt lijken te zijn doorgedrongen.

U kunt hier de brief van LTO en POV lezen.

Ook al was deze LTO/POV brief niet direct aan ons gericht, toch konden we dit niet onbesproken over onze kant laten gaan en daarom hebben we schriftelijk gereageerd. Ook al liggen onze standpunten ver uit elkaar, toch verwachten wij op zijn minst excuses voor hun tendentieuze verdraaiing van onze woorden.       

U kunt hier onze reactie aan de LTO en POV lezen.                                                                                                             

Ondertussen blijven wij erop vertrouwen dat het gezond boerenverstand uiteindelijk zal zegevieren en misschien dat, met enige druk vanuit de lokale politiek, de Laarberg snel tot de enig juiste beslissing zal komen.

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee


Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister