We hebben de uitkomst van de recente raadsvergadering omtrent de Laarberg met grote interesse gevolgd en daarna de uitkomst nog eens goed geanalyseerd. Daarbij hebben we de laatste ontwikkelingen op provinciaal niveau ook meegenomen.

Wij zijn al jarenlang voorvechter van een herbestemming van het Bio-Based deel van de Laarberg. Vanaf medio 2019, na de voor RMS vernietigende rechtbank uitspraak in de rechtszaak die door ons was aangespannen, kon zelfs een blind paard concluderen dat dit project op die locatie als mislukt beschouwd moest worden. Op het eerste gezicht zouden we kunnen concluderen dat onze aanhoudende druk op bestuurlijk Oost Gelre eindelijk z’n vruchten heeft afgeworpen maar nadere bestudering roept toch de nodige twijfels op.

Is het gemeentebestuur wel volledig geïnformeerd?                                      
Via deze link kunt u het goedgekeurde gemeentelijk besluit nalezen, een eerste stap op weg naar een aanpassing van het bestemmingsplan zodat deze 20 hectare braak liggende bouwgrond nu eindelijk ook benut kan gaan worden. Maar toch kunnen we niet anders concluderen dat het college de gemeenteraad eigenlijk opnieuw een rad voor de ogen heeft gedraaid, beetje in lijn met wat in 2014 is gebeurd. Er kwam tot veler verrassing op het allerlaatste moment een collegevoorstel op tafel in de afgelopen raadsvergadering. Een soort overval techniek  als (paniek?)reactie op het prima uitgewerkte initiatiefvoorstel van PvdA/OLW waarin naast de bestemmingsplanwijziging ook projecten zoals megamestvergisters daar voorgoed werden uitgesloten.

Met deze “slimme” last minute timing van het college werd vooral voorkomen dat raadsleden rustig de tijd kregen om alle nuances goed af te wegen. 

De achterdeur blijft open staan
Bestuurlijk niet fraai maar daarnaast ook zodanig geformuleerd dat de deur voor een megamestvergister bewust open is gehouden. De tegenstrijdigheid in dit document is stuitend, aan de ene kant stelt wethouder Frank dat er geen concrete belangstelling is voor Bio-Based activiteiten en aan de andere kant lezen we in de laatste alinea:” aangepaste bedrijven (lees hier WSB/RMS!) die passen in het huidige bestemmingsplan mogen met hun vergunningsaanvragen doorgaan”.  

Achterkamertjes politiek?
In deze link kunt u onze recente communicatie met de verantwoordelijke provinciale dienst voor het WSB/RMS dossier nalezen. Als we bovenstaand raadsbesluit naast deze provinciale antwoorden leggen, dan bekruipt ons toch een gevoel dat er een en ander is afgestemd en dat er een dubbele agenda is. De opmerking van wethouder Frank in de raadsvergadering: “wij hebben de provincie geïnformeerd” , lijkt in onze ogen slechts de halve waarheid.

Is dit het echte verhaal?
Is er misschien op voorhand afstemming met de provincie geweest en samen een formulering uitgewerkt om in de eerste plaats het PvdA/OLW voorstel te torpederen, met daarnaast toch toegeven aan de druk vanuit de raad die de Bio-Based bestemming wilde aanpassen. Daarnaast werd overduidelijk een achterdeur (op verzoek van de provincie?) voor de megamestvergister op de Laarberg open gehouden. We vragen ons af waarom dit niet eerlijk en open in de raadsvergadering werd besproken. 

Leefmilieu sluitpost
Het blijkt opnieuw dat ons college niet veel geeft om ons leefmilieu, dat is te vaak de sluitpost in haar beslissingen. Dat blijkt niet alleen in het megamestvergister-dossier maar ook in het Vitelco/Lichtenvoorde verhaal. Altijd op zoek naar ontsnappingsmogelijkheden (voor bedrijven) in plaats van naar echte constructieve oplossingen waarin leefmilieu leidend is.

Hoe zal het verder gaan
Uit informatie van de provinciale omgevingsdienst blijkt dat de WSB/RMS  vergunningaanvraag nog doorloopt of misschien beter gezegd opnieuw tot leven is gekomen. Dit samen met de openstaande achterdeur op de Laarberg, geeft ons een erg ongemakkelijk gevoel. Alles staat of valt met de invulling van het nieuwe bestemmingsplan. Dat zal het komend jaar duidelijk worden of de nieuw gekozen gemeenteraad zich opnieuw zal laten ringeloren of nu echt gaat doorpakken en dit soort grootschalige mestverwerking op de Laarberg voorgoed onmogelijk maakt.   

Politiek opportunisme
Van het huidige college en de coalitiepartijen hebben we geen hoge verwachtingen. Ze hebben tot het laatst geweigerd om zich uit te spreken tegen dit stinkende milieuonvriendelijke project en daarnaast ons als werkgroep jarenlang volledig genegeerd. Nu de verkiezingen naderen lijken ze op te schuiven in onze richting maar laat u geen zand in de ogen strooien, dat is vooral politiek opportunisme. Gezien de uitspraken in de laatste raadsvergadering kunnen we vanuit die hoek geen harde garanties verwachten dat er nooit een mega-vergister op de Laarberg gaat komen.

Neem bovenstaande informatie mee bij het afwegen welke partij uw stem verdient op 16 maart, diegenen die ons leefmilieu óók de komende vier jaar belangrijk vinden of de politieke opportunisten?

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister