MegamestvergisterNEE – update 2.3  Enige weken geleden kondigden de overheidsdiensten ODRN/ODA aan dat RMS voor 30 maart een nieuwe vergunningsaanvraag voor de mestvergister op de Laarberg zou gaan indienen. Nu, twee weken later, komen ze met een persbericht waarin staat dat de vergunningsaanvraag van RMS uitstel krijgt tot 1 augustusLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.2 Wij vonden het belangrijk om het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre een brief te sturen met daarin een verzoek om het bestemmingsplan op de Laarberg nogmaals te herzien. In 2014 werd dit bestemmingsplan al eens aangepast omwille van de lancering van het ambitieuze Bio-Based TransitieLees verder

MegamestvergisterNEE – update 2.1 Er gingen al langere tijd geruchten rond, maar deze week werd bevestigd dat RMS opnieuw een vergunningsaanvraag gaat indienen voor de megamestvergister op de Laarberg.Ondanks de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, is iedereen vrij om het alsnog een keer te proberen.Ondanks de weerstandLees verder

Onze strijd gaat door! RMS, het verhaal gaat verderEr gingen al een tijdje geruchten rond dat RMS opnieuw een aanvraag zou indienen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Deze week werden die geruchten bevestigd. Waar staan wij vandaagWe hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het plan van deLees verder

UPDATE 30 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 30 Zoals eerder gemeld, hebben we onlangs bericht ontvangen dat de laatste, nog openstaande, natuurwetvergunning door de rechtbank in Arnhem nu ook vernietigd is. Tot onze verbazing heeft de rechtbank na evaluatie van ons eerste punt van kritiek direct al beslist dat dit voldoende was om de natuurwetvergunning te vernietigen. Zal RMS zo naïef is om te denken met het oplossen van dit ene probleem, deze natuurvergunning toch goedgekeurd te krijgen? Natuurlijk zijn wij tevreden met alle uitspraken van de rechtbank maar van overdreven enthousiasme is er geen sprake want wijLees verder

UPDATE 29 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 29 Eind vorige week kregen wij van de rechtbank in Arnhem het bericht dat de natuurbeschermingsvergunning (Wnb) ook is vernietigd. Wij zijn de details van de uitspraak nog aan het bestuderen. Wij hadden een lange lijst met bezwaren ingediend maar de rechtbank heeft na het bestuderen van ons eerste punt van kritiek, de vergunningLees verder

UPDATE 28 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 28 Wij hebben lange tijd niets van ons laten horen maar dat betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Wij blijven de ontwikkelingen omtrent het RMS project op de voet volgen. Op dit moment zijn wij nog steeds in afwachting van de uitspraak vanLees verder

UPDATE 27 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 27 Dat de verleende vergunningen voor de megamestvergister niet deugden dat wisten wij al heel lang. We zijn verheugd dat de rechter deze conclusie nu ook heeft getrokken. Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is,Lees verder

Een gewaarschuwd mens telt voor twee UPDATE 26 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 26 RMS blijft ons verrassen, zij het in negatieve zin. In onze update no. 2 zijn we al eens ingegaan op de inhoud van de contracten die RMS de afgelopen jaren met de veehouders heeft afgesloten. In dezeLees verder

Recht doen aan een kromme zaak UPDATE 25 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 25 U zult ongetwijfeld in de lokale media gelezen hebben over onze rechtzaak tegen de megamestvergister. Maar ook in de regionale kranten werd er aandacht aan besteed en er stond zelfs een groot artikel in de Volkskrant. Zo heeft u kunnen lezen hoe een en ander verlopen is. Het is na dezeLees verder