College Oost Gelre negeert roep om openheid en informatie. De Megamestvergister van RMS wordt stilzwijgend naar binnen gehaald! De PvdA vraagt om een extra informatieavond maar dat wordt door het College afgewezen. Richard Klein Tank vindt dat het college een aanvullende informatiebijeenkomst moet organiseren over de mestvergister van RMS. Foto:Lees verder

De strijd gaat door!   UPDATE 12 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 12   Onlangs hebben wij de aangepaste vergunning voor de RMS Megamestvergister ontvangen met daaraan gekoppeld de antwoorden op alle ingediende zienswijzen. Dat de vergunning er ging komen, dat is voor ons geen verrassing. Dit besluit was politiek gezienLees verder

De run op bermgras   UPDATE 11 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 11   In de vergunningsaanvraag van RMS werd contractueel vastgelegd dat er maar een beperkt aantal vergistingsproducten in de megamestvergister gebruikt mogen worden. Het hoofd-product bestaat uit dierlijke drijfmest (jaarlijks c.a. 450.000 ton). Drijfmest alleen is moeilijk om teLees verder

Waarom ontloopt RMS alle verantwoordelijkheid ? UPDATE 10 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 10 Wij hebben enige tijd geleden RMS en kompanen uitgenodigd om samen een openbare discussieavond te houden om onze vragen en die van bezorgde burgers te beantwoorden. RMS heeft deze uitnodiging helaas zonder enige uitleg afgewezen. Dankzij onzeLees verder