De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen. UPDATE 1 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 1 Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalenLees verder