De presentaties zoals deze plaats vonden tijdens de infoavond op 30-01-2015 zijn ook opnieuw te lezen maar dan nu met het originele geluid erbij. Zo kan iedereen nog eens opnieuw beluisteren wat er gezegd is door beide presentatoren. Presentatie Nico Tijdink: namens de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee Presentatie Ries Kock:Lees verder

Hier de Presentatie zoals deze werd getoond tijdens de bijeenkomst op 30-01-2015 in de Oude Calixtus te Groenlo. Dit is de originele presentatie, deze is door ons niet meer aangepast of gecorrigeerd. De presentatie is opgeslagen in PDF formaat en kunt u bekijken met Adobe Reader. Wanneer u dit programma nietLees verder