Steun ons in de strijd tegen de MegaMestVergister

Hand in hand voor een gezond Oost-Gelre en Berkelland

Wij, de Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE, maken ons al lange tijd grote zorgen over de bouwplannen van een Megavergistings-fabriek op industrieterrein de Laarberg. Een fabriek op deze schaalgrootte vormt een directe bedreiging voor ons leefmilieu en veiligheid voor de wijde omgeving.
Tevens geeft dit plan een volkomen verkeerd signaal naar de agrarische sector. Als deze plannen gerealiseerd gaan worden dan geeft dat onze veehouderij een vrijbrief om nog verder op te schalen, wat resulteert in nog meer megastallen.

Wij beseffen heel goed dat er op dit moment een mestoverschot is maar wij zien de komst van een MegaMestVergister niet als een structurele, duurzame oplossing voor dit probleem. Structurele oplossingen moeten we zoeken in anders gaan denken en vooral anders gaan handelen in de agrarische sector, met name richting grondgebonden bedrijfsvoering. Dit is een mooie toekomstvisie maar wij zijn realistisch genoeg om te begrijpen dat dit het huidige probleem van mestoverschot niet oplost. Wij zijn dan ook niet principieel tegen mestvergisting als een oplossing voor de korte termijn, maar wij vinden dat de risico’s van de schaal grootte van deze MegaMestVergister onverantwoord zijn.

Wij zijn op dit moment bezig te studeren op de voorlopig verleende vergunning en kijken met interesse naar de maatregelen die genomen worden bij noodsituaties en calamiteiten. Wat we tot nu toe lezen is zorgelijk. Het uitgewerkte scenario bij een stroomstoring bijvoorbeeld is ronduit schokkend. Het klopt gewoon niet. Dit is voor ons nogmaals een voorbeeld dat de initiatiefnemers eigenlijk niet goed weten waar ze mee bezig zijn en dat het opzetten van een MegaMestVergister meer is dan het overschrijven van folders.

Bij deze doen wij ook een oproep aan alle bedrijven op de Laarberg om onze visie moreel zowel als financieel te ondersteunen. Wij ervaren momenteel een brede maatschappelijke erkenning maar we hebben de steun van de industrie ook hard nodig. Temeer daar de personeelsleden van deze bedrijven het grootste gevaar lopen gezien de ligging ten opzichte van de geplande fabriek. Los nog even van een verhoogde concentratie lucht-verontreinigingen met gevaarlijke stoffen (o.a. fijnstof) die onvermijdelijk zijn, is er natuurlijk ook een groot probleem als er zich onverwachte calamiteiten voordoen.

Wij zijn een klein enthousiast team dat zich voor alle bewoners van deze regio sterk maakt om te verhinderen dat de plannen, zoals die nu op tafel liggen, doorgaan. Dat kunnen we niet alleen daarvoor hebben we ieders morele maar zeker ook financiële steun nodig.

Wij bedanken iedereen die de petitie al getekend heeft (we gaan richting 2000) of zij die dat nog gaan doen.
Wij vertrouwen erop dat u ook een gift naar onderstaand bankrekeningnummer gaat overmaken. Als iedereen die de petitie getekend heeft, bijvoorbeeld €10 doneert, dan kunnen wij de ongetwijfeld lange (juridische ) strijd volhouden.

Maak uw gift over naar Triodos Bank IBAN :
NL53 TRIO 0390 2130 12
tnv Stichting Mooi Groenlo
onder vermelding: MMVGN

Facebook.com/megavergister
Twitter: @megavergister
website: www.megamestvergistergroenlonee.nl

Teken de petitie via link:
www.gnmf.nl/petitie-mestvergister-groenlo

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

MESTFABRIEK ZONDER MILIEURAPPORTAGE?

RMS WIL MEGAVERGISTER AAN DE RAND VAN GROENLO NU BOUWEN ZONDER EEN GEDEGEN VEILIGHEIDS- EN MILIEUTOETS ?

image

Deze week 2 opmerkelijke ontwikkelingen rondom de Grolse megamestfabriek:

1) Een persbericht van de ODA (vergunning verlenende instantie) waarin wordt aangegeven dat nu dan eindelijk, met een vertraging van meer dan een jaar, RMS de aanmeldnotitie heeft ingediend.
Uit het persbericht valt indirect af te lezen dat de provincie mogelijk de aanvraag voor een vergunning gaat beoordelen zonder een uitgebreid onderzoek te doen naar de milieu- en veiligheidsaspecten!

De door de gemeente en provincie toegezegde zorgvuldigheid bij de beoordeling van de risico’s van de mestvergister lijkt nu al in het geding te komen!

Een zeer kwalijke zaak omdat het hier gaat om de veiligheid en leefbaarheid van u allen, als bewoner van Groenlo !
Dubieus is overigens ook dat de ODA de mestvergister duurzaam noemt terwijl uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de gewonnen biogasenergie geheel verbruikt moet worden om de mest voor export in te drogen.

De ODA stelt zich met deze uitspraak dus nu al partijdig en onbetrouwbaar op……..

RMS heeft nu dus de aanmeldnotitie ingediend, de ODA bekijkt of een milieu onderzoek nodig is, terwijl dat bij een zo grootschalige fabriek met zoveel risico’s wel vanzelfsprekend moet zijn. De ODA lijkt vooringenomen en niet objectief: ze lijkt in te gaan op de wens van politiek VVD-CDA Gelderland en noemt de fabriek duurzaam.

2) Laarbergmakelaar Christiaan Kats is door de gemeente Oost Gelre en Berkelland ontslagen. Hij is samen met CDA wethouder Marieke Frank de grote aanjager van de komst van ’s werelds grootste mestvergister aan de rand van Groenlo. Hoewel de gemeente Oost Gelre met een vage persverklaring kwam lijkt het haast wel zeker dat de flinke vertraging in de procedure van de mestvergister hem “fataal” is geworden.

Samen met onze juristen bereiden wij inmiddels de rechtsgang voor zodat we gereed zijn op het moment dat RMS samen met Van Westreenen uit Lichtenvoorde, over een aantal maanden, daadwerkelijk de vergunning aanvraagt.

Zorgen over Groenlose Megamestfabriek overgebracht aan Statenleden Provincie

Gisteravond (woensdag 21 oktober 2015) hebben wij samen met Stichting Mooi Groenlo deel genomen aan een rondetafelgesprek over bio- en mestvergisters in het provinciehuis te Arnhem. Aan tafel zaten o.a statenleden van alle provenciale politieke partijen maar ook voor- en tegenstanders van mestvergisting-verwerking.
image
Onze zorgen over de komst vd grootste mestfabriek van Europa aan de rand van Groenlo werden door de statenleden zeer serieus genomen. Opvallend was ook de uitspraak van een aantal deskundigen uit de mestvergistingsbranche die grote vraagtekens zetten bij de haalbaarheid, milieuvriendelijkheid en de veiligheid van de enorme schaalgrootte van de mestvergister zoals die in Groenlo gepland staat.

Ook de GGD (gezonheidsdienst) sprak haar zorgen uit over de gezondheidsrisico’s rondom mestvergisting…..

De volledige tekst van onze inbreng kunt u hier lezen.

image

Ook Staatssecretaris tegen ongeremde groei varkensboeren

Afgelopen week heeft staatssecretaris Sharon Dijkstra richting de varkenshouderij aangegeven dat ze niet gelooft in een “race to the bottom”. De varkenshouderij moet volgens haar “vooral niet meer en goedkoper produceren, maar vooral duurzamer”.

Dit streven naar duurzaamheid en kleinschaligheid waarbij de boer een betere prijs krijgt voor zijn vlees is precies één van de argumenten waarom wij protesteren tegen de komst van de megamestvergister in Groenlo.

Dus stop de bouw van de Megamestvergister

IMG_8858

List en bedrog?

update juni 2015: RMS GAAT SAMENWERKING AAN MET STRUKTON.
De initiatiefnemers van de megamestvergister (RMS, Van Westreenen en gebiedsmakelaar De Laarberg) betrappen we regelmatig op uitspraken welke leugenachtig zijn of op zijn minst dubieus en het amateurisme van de partijen die de grootste mestvergister van NL willen bouwen, pijnlijk weergeeft.

De onderstaande videofragmenten, die door RMS op internet zijn geplaatst, zijn afkomstig van diverse boerenbijeenkomsten in De Radstake (Oost Gelre) en Venray.

U hoort respectievelijk dhr Barry Wopereis (Van Westreenen), Wolfgang Chantre (RMS), Christaan Kats (De Laarberg) en Jan Elderink (Jabeel).

Hieronder de voorbeelden:

Uitspraak 1: RMS-Jabeel: “We zijn in Groenlo rond met de banken en Strukton is onze partner”
U hoort deze uitspraak in een stukje uit de Venray video van april jl:

 

Deze samenwerking tussen RMS en Strukton maakt de situatie voor de boeren die totaal ongeveer 2 mlj € geïnvesteerd hebben in RMS nog penibeler: Strukton is nl een bouwconcern dat in flinke financiële problemen zit en afgelopen jaar een verlies van maar liefst 34 mlj € (!) moest incasseren.
Klik hier voor meer info over de problemen bij Strukton:

Bouwer Strukton drukt moederbedrijf Oranjewoud diep in het rood

Eerder onthulde de Gelderlander al dat RMS een andere partner heeft die zijn geld verdient aan online goksites en erotische datingsites:

Verder hoort U in de bovenstaande video Jan Eldrink richting de Venrayse boeren zeggen dat de financiering in Groenlo rond is……Wij vermoeden echter dat RMS absoluut niet rond is met een bank die 54mlj € wil lenen voor de fabriek in Groenlo, maar blufpoker speelt om de boeren in Venray ook over de streep te trekken om zo ook een volgende aanbetaling van 2 mlj € over te maken aan RMS, zoals dat ook in Groenlo is gebeurd.

Uitspraak 2: Van Westreenen: “We hebben bewust informatie achtergehouden”
Omwonenden van de Laarberg en Grollenaren zijn niet of nauwelijk geinformeerd over de komst van de megamestvergister. Waarom was de informatieverstrekking de afgelopen jaren zo slecht, ook richting de gemeenteraad?
U hoort hieronder de trieste reden: RMS geeft toe dat men “bewust informatie heeft achtergehouden”.

 

Uitspraak 3: Gebiedsontwikkelaar De Laarberg richting de boeren “De MER is zo goed als rond en hebben we doorlopen”
Christiaan Kats, de gebiedsontwikkelaar(= makelaar) van de Laarberg beweerd in de onderstaande video uit 2014 voor de Achterhoekse boeren in de Radstake dat de MER (mileu effect rapportage) nauwelijks nog een belemmering zou zijn.
Echter bleek in mei 2015 dat de incompleetheid vd MER- aanvraag toch een dusdanig obstakel vormde dat de vergunningsaanvraag minstens een half jaar is uitgesteld. Kortom wederom een staaltje van amateurisme ten koste vd boeren.

 

Hieronder nog de link naar een compilatievideo:

 

Bron: You Tube.

Er volgen binnenkort, op deze site, nog meer dubieuze uitspraken van de initiatiefnemers van deze megamestvergister.

 

Waar blijft de Grolse Megamestvergister?

Update 17 april 2015

Het is stil rondom de megamestvergister. RMS GmbH wilde in januari de vergunning aanvragen. Inmiddels zijn we echter bijna 3 maanden verder. Wij vermoeden dat het vinden van een geldschieter (54 mlj € !) en de resultaten van de technische haalbaarheidsstudie hen op dit moment behoorlijk parten speelt.

Maar wij hebben zeker niet stilgezeten:
1) We hebben onze stichting uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwe leden. Ook krijgen we steun vanuit Grolse bedrijven die een megavergister als een bedreiging zien voor hun business.
2) We zijn een samenwerking aangegaan met de MOB uit Nijmegen. Dit milieuadviesbureau heeft veel ervaring met grote milieu(recht)zaken, zoals de zaak tegen de mestvergister in Varsseveld.
3) En we hebben samen met hun jurist een plan de campagne opgesteld om een eventuele rechtszaak succesvol te doorlopen. We zien nu al goede kansen om de bouw van de vergister met minstens 2 jaar te vertragen.
4) We hebben een oriënterend gesprek gehad met de Gemeente Oost Gelre. Zij heeft aangegeven wat het te doorlopen ambtelijk traject wordt als het tot een aanvraag van RMS komt. Er zitten in dat traject veel communicatiemomenten naar de burgers toe ingebouwd, eindelijk!
5) We krijgen vragen van boeren (!) die zich afvragen of RMS wel een betrouwbare partner is…….
6) We organiseren binnenkort een bijeenkomst voor getroffen omwonenden, waarbij we zaken als overlast en planschade gaan bespreken. Maar ook bekijken we dan de onderlinge samenwerking voor wanneer het tot een rechtszaak komt.
7) We hebben contacten gelegd met andere actiegroepen in Nederland die ook te maken krijgen met een grootschalige mestvergister naast hun deur.

Kortom, wij zitten niet stil!